Блог Оксани Горкуші_image

Блог Оксани Горкуші

Філософ-релігієзнавець.

Релігійна свідомість, релігійний світогляд, співвідношення релігійного, наукового та філософського осягнення світу, сучасні трансформації релігійних парадигм. 

Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії

22.07.2010, 17:46
Розшифровано аудіозапис другого круглого столу із філософії релігії, що відбувся 24 червня 2010 р. в Києві.

Актуальність здійснення сучасних досліджень із філософії релігії в її особливій проблемній сфері підтверджується гостротою й жвавістю  дискусії, що розгорілася на 2 круглому столі із філософії релігії в сучасній Україні. Те, що подібні зустрічі зараз є вкрай необхідними, провокується сучасними суспільно-релігійними обставинами та неоднозначними процесами в суспільно-світоглядній, науковій та освітній сферах. Розмивання межі між філософією релігії та релігійною філософією може зрештою призвести до підміни понять й спровокувати неочікувані й негативні наслідки в суспільній свідомості.

Реальна небезпека в розмиванні межі між філософією релігії та релігійною філософією, на мою думку, полягає найперше в шкоді для філософії релігії, адже саме остання може виявитися зайвою, бо ж її предмет та методи є значно обмеженішими, що зменшує можливість використання набутої цією галуззю інформації в інтерпретаційно-пропагандистських цілях.

Із усіма точками зору, висловленими фахівцями щодо цієї важливої проблеми, Ви можете ознайомитися ось тут:

http://philosophyofreligion.wordpress.com/2010/07/19/другий-круглий-стіл/

Запрошуємо зацікавлених фахівців долучатися.

 

 

 

Останні новини

Вчора