Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2017 р.)

Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України

Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України

Наказ Міністерства культури України від 29.03.2017 р. № 260 "Про річну статистичну звітність з питань державно-конфесійних відносин в Україні за 2016 рік (релігійні організації)"

Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2017 р.

Інституції

Церкви та конфесії

Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
ПРАВОСЛАВНІ
Українська Православна Церква (Московського Патріархату) 12328/12079/184/65
1
52
208
4807
17
28
10289/19 19
2052/2736
3987
1/3986
135
93/6/36
Українська Православна Церква Київського Патріархату 5114/4790/270/54
1
34
60
219
25
12
3479/3 18
541/718
1349
0/1349
48
29/5/14
Українська Автокефальна Православна Церква 1195/1131/44/20
1
14
13
21
7
2
709
8
65/75
305
0/305
12
8/0/4
Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена) 31/27/4/0
-
1
0 19
0 8
0/8
0
Руська Православна Старообрядницька Церква (Білокриницька згода) 54/46/1/7
1
2
2

33/- 8
0/8
Руська Православна Старообрядницька Церква (безпопівська згода) 13/11/0/2
7 2
0/2
Руська Православна Старообрядницька Церква (Новозибківська згода) 6/5/1/0
4 2
0/2
Російська Православна Церква Закордоном 30/30/0/0
1
2
2
25
35/4 1
30 / —
8
0/8
1
1/0/0
Російська Істино—Православна Церква 38/32/4/2

1


1
35/5 5
0/5
Незалежні православні громади 70/56/6/8
51/2 11
0/11
3
3/0/0
Всього православних 18879/18207/514/158
5
103
285
5074
50
42
14660/
33
46
2688/3529
5685
1/5684
199
134/11/54
КАТОЛИКИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Українська Греко—Католицька Церква 3394/3306/33/55
1
22
102
1051
26
1
2755/21 16
2047/223
2002
3/1999
58
25/2/31
Мукачівська Греко—Католицька Єпархія 468/468/0/0

2
20
114
0
1
328/13 1
73/0
138
0/138
3
2/0/1
Римо—Католицька Церква 934/898/26/10
1
18
107
644
42
5
622/308 10
361/25
373
0/373
19
10/0/9
Вірмено—Католицька Церква в Україні 2/2/0/0
1/0 -
Всього католицьких 4768/4644/59/65
2
42
229
1809
68
7
3706
342
27
2481/248
2513
3/2510
80
37/2/41
ЦЕРКВИ СХОДУ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Вірменська Апостольська Церква, Українська єпархія 26/25/0/1
1
20/9 5
0/5
Релігійні організації Святої Апостольської Асирійської Церкви Сходу 4/4/0/0
1 1
0/1
Всього орієнталістських християн 30/29/0/1
1
21/9 6
0/6
БАПТИСТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Всеукраїнський союз об'єднань Євангельських християн—баптистів 2479/2373/87/19
1
24

92
3
2858/34 40
808/5331
1320
0/1320
24
13/0/11
Релігійні організації міжнародної Ради Церков Євангельських християн—баптистів 45/8/0/37
32 11
0/11
Братство незалежних церков і місій євангельських християн—баптистів 17/14/3/0

1

2
16/3 1 4
0/4
1
0/0/1
Інші баптистські релігійні організації 262/232/6/24
3
1

8
263/23 8
0/132
107
0/107
Всього баптистів 2803/2627/96/80
4

26

102
3
3169/60 49
808/5463
1442
0/1442
25
13/0/12
ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Асоціація місіонерських церков євангельських християн України 17/17/0/0
1
1

4
21 10
0/10
Об'єднання біблійних місіонерських церков України 1/1/0/0
1 1
0/1
Собор незалежних євангельських церков України 4/4/0/0
1
9/2 2
30/0
1
0/1
1
1/0/0
Інші релігійні організації євангельських християн 328/308/14/6
4
7

10
1
306/9 7
310/235
76
0/76
2
2/0/0
Всього євангельських християн 350/330/14/6
6

8

14
1
337/11 9
340/235
88
0/88
3
3/0/10
ХРИСТИЯНИ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Всеукраїнський союз Християн віри євангельської (п'ятидесятників) 1601/1512/22/67
1
25

56
2
2171/11 16
748/708
1062
0/1062
35
24/3/8
Релігійні організації Союзу Церкви Божої України 82/79/0/3
1
2

1
76

45
0/45
5
3/0/2
Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах) 121/86/1/34
1
11

6
197 1
—/25
52
0/52
2
1/1/0
Собор церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" 9/9/0/0
1


1
10 1
0/1
Союз вільних церков християн євангельської віри 107/101/1/5
1
7

10
1
126/1 4
115/100
53
0/53
7
6/0/1
Інші релігійні організації християн віри євангельської 679/541/2/136
12
11

19
1
723/30 7
172/260
199
0/199
14
12/0/2
Всього християн віри євангельської 2599/2328/26/245
17
56

92
5
3303/42 28
1035/1093
1412
0/1412
63
46/4/13
АДВЕНТИСТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня 1016/957/21/38
2
8

3
1
934/5 4
82/166
712
3/709
19
13/1/5
Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні 40/25/0/15
1
45
15
0/15
3
3/0/0
Інші релігійні організації адвентистів 6/5/0/1
4
2
0/2
Всього адвентисти 1062/987/21/54
3

8

3
1
983/5 4
82/166
729
3/726
22
16/1/5
ЛЮТЕРАНИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Німецька Євангелічно—Лютеранська Церква 30/29/1/0

1
28/9 17
0/17
1
1/0/0
Українська Лютеранська Церква 31/28/3/0
1

1
25 1 12
0/12
1
1/0/0
Інші лютеранcькі релігійні організації 18/16/0/2
1
11 1 3
0/3
Всього лютерани 79/73/4/2
2

1

1
64/9 2 32
0/32
2
2/0/0
РЕФОРМАТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Закарпатська Реформатська Церква 114/114
1
3
78/17 113
0/113
1
1/0/0
Українська Євангелічно-Реформатська Церква 4/4
0
0
2
2
0/2
0
Інші релігійні організації реформатів 10/9/1/0

8/1 5
0/5
Всього реформати 128/127/1/0
1

3

88/18 120
0/120
1
1/0/0
ХАРИЗМАТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія) 317/306/5/6
1
3

2
1
308/3 2
87
0/87
9
8/0/1
Українська Християнська Євангельська Церква 152/131/21/0
1
8

4
111/1 4
15/62
33
0/33
12
11/0/1
Релігійні організації Церкви Живого Бога 53/53

1
48/5 33
0/33
1
1/0/0
Духовний центр "Нове покоління" християнських церков України 57/48/0/9
2

1
60 12
0/12
1
1/0/0
Духовний центр "Відродження" 24/21/0/3
3


4
30 4
0/4
4
2/0/2
Інші релігійні організації харизматичного типу 764/736/18/10
12
7

7
3
758/19 8
562/85
262
0/262
30
18/3/9
Всього харизмати 1367/1295/44/28
19
19

14
8
1315/28 14
577/147
384
0/384
57
41/3/13
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТІВ І ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Релігійні організації Англіканської Церкви 2/1/1
Релігійні організації пресвітеріан 64/61/2/1
3
1
78/23 2
30/63
21
0/21
Релігійні організації менонітів 7/6/0/1


1
6/1 5
0/5
Релігійні організації назарян 25/18/2/5
1
17 8
0/8
Релігійні організації молокан 4/3/1/0
3 3
0/3
Релігійні організації об'єднаної Методистської Церкви України 7/7/0/0
1
8
Новоапостольська Церква 55/46/2/7
1
69/2 20
0/20
Релігійні організації християн суботнього дня 6/5/0/1
7 6
0/6
Релігійні організації Церква Христа 116/102/14/0
2

3
88
1
3
18/10
15
0/15
5
4/0/1
Релігійні організації "Армії Спасіння" в Україні 10/10
1
11 3
0/3
Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) 44/36/6/2
401/93 23
0/23
1
0/0/1
Свідки Єгови 919/552/0/366
1
2312/10 166
0/166
Окремі протестантські релігійні організації 95/92/3/0
2
1

8
1
108/28 1
0/45
18
0/18
Всього інші протестанти 1354/939/32/383
19
20

11
2
3108/158 6
48/118
288
0/288
6
4/0/2
ЮДАЇЗМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Об'єднання юдейських релігійних організацій України 77/71/5/1
1
1

2
54/12 2
25/0
17
0/17
5
4/1/0
Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій 4/4/0/0
1
6/- 1
20/0
2
0/2
1
1/0/0
Об'єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України 108/95/12/1
1
9

2
1
78/32 4
108/150
29
2/27
21
17/1/3
Релігійні організації прогресивного юдаїзму 40/34/6/0
1
1
21/3 7
0/7
1
0/0/1
Інші юдейські релігійні організації 47/44/3/0
1
26/7 8
0/8
Всього юдеї 276/248/26/2
4
11

5
1
185/54 7
153/150
63
2/61
28
22/2/4
ІСЛАМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Духовне управління мусульман України 112/111/1/0
1
77/4 1
74/0
40
0/40
4
4/0/0
Духовний управління мусульман України "Умма" 21/20/1/0
1
21 1 2
0/2
2
1/0/1
Духовне управління мусульман Криму 4/4
5 4
0/4
Духовний центр мусульман України 17/17/0/0
1
1
24/1 1
16
0/16
Духовний центр мусульман Криму 2/2/0/0
2/2
Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України "Київський Муфтіят" 1/1/0/0
1
3 1
22/0
Незалежні релігійні організації мусульман 76/74/2/0

1
53/3 14
0/14
3
2/0/1
Шиїтські релігійні громади 9/9/0/0
Всього мусульмани 242/238/4/0
4
2
185/10 4
96/0
76
0/76
9
7/0/2
БУДДИЗМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Духовне управління буддистів України 16/16/0/0
1
1

11 2
1/0/1
Релігійний центр Українського об'єднання буддистів школи Карма Каг'ю 9/9/0/0
1
7
Інші релігійні організації буддистів 34/34/0/0
24/2 3
0/3
Всього буддистів 59/59/0/0
2
1 42/2 3
0/3
2
1/0/1
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Релігійні організації караїмів 4/4/0/0
3
Релігійні організації корейської християнської методистської церкви 1/1
1
Релігійні організації даосизму 2/2
Окремі етноконфесійні релігійні організації 3/3
1
Всього етноконфесійних релігійних організацій 10/10/0/0

5
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Релігійні організації Рідної української національної віри 73/70/3/0
1
53 5
0/5
4
4/0/0
Духовний центр родового вогнища Рідної православної віри 21/21/0/0
2
15 1
0/59
4
0/4
1
0/0/1
Релігійний центр об'єднання релігійних рідновірів України 6/6/0/0
1
6 1
2
0/2
1
1/0/0
Релігійні організації церкви українських язичників 6/6/0/0
1
6
Інші релігійні організації язичників 32/31/0/1

1

1
2
27 1
3
0/3
 
Всього язичницьких релігійних організацій 138/134/3/1
6
1

1
2
106 3
0/59
14
0/14
6
5/0/1
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Православна церква Божої Матері "Державна" 4/4/0/0
11/11
Релігійні організації церкви Преображенної Божої Матері (Богородична церква) 2/1/0/1
1/0
Релігійні організації месіанського юдаїзму 36/35/1/0

1

1
36/0 8
0/8
Релігійні організації юдео-християн 8/6/2/0

2
6/0 3
0/3
Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни 43/38/0/5
1
5
41/1 3
130/15
7
0/7
4
2/0/2
Релігійні організації прихильників Шрі Чінмоя 3/0/0/3
3
Релігійні організації Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа йога) 17/7/3/7
6 2
0/2
Релігійні організації Руху Махаріші (трансцендентальна медитація) 2/0/0/2
2 2
Інші нові релігійні організації орієнталістського походження 19/15/0/4 15
Релігійні організації віри Багаї 11/10/1/0
1
7 2
0/2
Релігійні організації церкви Останнього заповіту 6/5/1/0
2 1
0/1
-
Релігійні організації Вселенської церкви великого білого братства (ЮСМАЛОС) 3/0/0/3
3 -
Релігійні організації напрямку "Наука розуму" 6/1/1/4
2 -
Релігійні організації церкви Саєнтологія 2/0/0/2
-
Окремі нові релігійні організації 79/71/1/7

2
38/0 6
0/6
2
2/0/0
Всього НРР православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження 157/133/7/17
2
6
2
5
0
106/11 3
130/5
29
0/29
6
4/0/2
ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ 34385/32468/854/1063
90
290
515
6883
365
72
31451/793 202
8438/11223
12931
9/12922
509
336/23/150

ЗВІТ про мережу релігійних організацій в Україні станом станом на 1 січня 2017 року (Форма № 1)

Звіт про забезпеченість церков і релігійних організацій України культовими будівлями та приміщеннями, пристосованими під молитовні, станом на 1 січня 2017 року (форма № 2)