Б

11.08.2011, 17:37

Бaтин (batin) – «приховане», «внутрішнє». У релігійному сенсі зазвичай означає щось езотеричне, на противагу загір (див.) – екзотеричному, зовнішньому.

Барaка (barakah) – «благословення».

Бідa’ (bida’) – «нововведення», тобто релігійна доктрина чи практика, запроваджена у ісламське віровчення без обґрунтування на основі першоджерел. Ісламський традиціоналізм (див. салафійя) прирівнює біда’ до «омани» (даляля), виступаючи проти будь-яких «нововведень».