Центр релігійної культури створено в УКУ

03.07.2020, 10:24
Культура
УКУ - фото 1
УКУ
Вчена рада Української католицького університету одностайно ухвалила рішення про створення при Гуманітарному факультеті Центру релігійної культури.

Про це 1 липня повідомив сайт УКУ.

Нова інституція заснована як міждисциплінарний академічний осередок на основі навчально-дослідної програми «Київське християнство», що спільно реалізовується Гуманітарним і Філософсько-богословським факультетами УКУ.

Центр координуватиме освітню й наукову діяльність кафедр університету, пов’язану з фундаментальними критичними дослідженнями богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї.

Головну увагу Центр зосереджуватиме на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі київської традиції. Іншим його завданням є формування експертного середовища для осмислення еклезіальної, історичної та культурної спадщини Церков києвохристиянської традиції.

Методологічною основою дослідницької програми Центру є концепти «Київська Церква», «києвохристиянська традиція», «київське християнство» та «Slavia Unita». Їхнє впровадження в публічний дискурс уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою й християнством і єдності українських Церков Володимирового Хрещення.

Передбачається, що Центр тісно взаємодіятиме з Патріаршою курією та єпархіями Української Греко-Католицької Церкви, співпрацюватиме з православними середовищами, міжнародними партнерами й українськими академічними інституціями. У рамках УКУ запланована різнопланова діяльність Центру в таких напрямах:

− розробка нормативних і тематичних навчальних та спеціалізованих курсів для студентів й аспірантів;

− популяризація тематики Центру в середовищі спільноти університету;

− реалізація спільних наукових і навчальних проектів;

– проведення наукових і науково-популярних конференцій, навчально-пізнавальних експедицій та культурно-просвітницьких заходів;

− видання у рамках видавничої серії «Київське християнство» монографічних досліджень, тематичних наукових збірників, серії джерельних матеріалів, довідкової літератури, навчальних підручників і посібників.

Керівником Центру релігійної культури УКУ став професор Ігор Скочиляс, завідувач кафедри історії, а чільними співробітниками Центру – кандидат історичних наук Іван Альмес та доктор богословʼя Тарас Шманько, академічні координатори програми «Київське християнство» відповідно на Гуманітарному та Філософсько-богословському факультетах УКУ.

Теги: #УКУ