Д

11.08.2011, 19:38

Даджaль (al-Masih al-Dajjal) – «брехливий месія», «лжемесія», тобто ім’я антихриста у ісламській релігійній традиції.

Дa’ува (da’wwah) – «заклик», ісламський прозелітизм.

Джаганнaм (jahannam) – «геєна», найнижча частина джагіму, пекла.

Джагілiйя (jahiliyyah) – 1) кор. «невігластво», назва до-ісламської доби; 2) іст. не-ісламські суспільства, держави, де не запроваджено принципів ісламського релігійного закону (див. шарі’а).

Джанна (jannah) – «сад», рай.

Джібрiл (Jibril) – ангел, через якого Мухаммад та інші пророки отримали одкровення. У Корані наділений епітетами «Святий Дух» (Коран, 16:102), «Вірний Дух» (Коран, 26:193).

Джігaд (al-jihad ) – «зусилля», «боротьба <на шляху Аллаха>». Традиційно позначає боротьбу мусульман проти невіруючих за відновлення своїх прав. У суфізмі (див.) іноді слугує для означення внутрішнього протистояння спокусам.

Джiзйа (jizyah) – «збір», іст. податок, який ісламська держава накладає на не-мусульман, беручи їх під свою охорону. Див. також агль аз-зімма.

Джамі’ (jami’) – «те, що збирає», соборна мечеть.

Джума’, Йавм аль-Джума’ (juma’) – «день зібрання», п’ятниця.

Друзи (duruz, одн. durizi) – один із релігійних напрямів шиїтського ісламу. Своїм корінням сягає ХІ століття. Проживають друзи переважно в Лівані, Сирії та Ізраїлі.