Г, ґ

11.08.2011, 19:35

Гaзва {тюрк. газават, ґазават} (ghazwah, мн. – ghazawwat) – «набіг», «напад», «похід». Позначає військову операцію (ghazawwat an-Nabi – «бойові походи Пророка»), а в тюркізованому варіанті (газават, ґазават) – боротьбу мусульман із невіруючими (див. джігад).

Гiджра, хiджра (hijrah) – «переселення», тобто еміграція Пророка Мухаммада та його сподвижників із Мекки до Йасрібу 622 року. Є початковою датою ісламського літочислення.

Ґaйба (ghaibah) – «укриття», тобто відсутність дванадцятого імама (див.) Мухаммада аль-Магді, який, згідно із есхатологією шиїтів-двунадесятників (див.), повинен з’явитись наприкінці світової історії. Розрізняють «малу» Ґ., коли імам віддавав накази через посередників, а також «велику» (з 940 року) – коли він «укрився» до настання свого часу.

Ґусл (ghusl) – «занурення», повне омовіння тіла. Порів. вуду’.