К

11.08.2011, 19:43

Кадр (qadr) – «передвизначення». Лайлат аль-Кадр – «ніч передвизначення», свято, яке відзначається 27 числа місяця рамадана.

Кaді (qadhi) – іст. суддя релігійного суду.

Ка’аба (al-Ka’abah) – «куб», Чорний камінь у Мецці. У Корані та Сунні (див.) позначений епітетом «Дім, який належить Богу» (бейту Ллаг). К. збудована Ібрагімом та його сином, Ісма’їлом. Під час хадджу (див.) здійснюється тавваф – «обхід» навколо К. Слугує киблою (див.) для мусульман в усьому світі.

Калям (kalam) – «розмова [про щось]», один із напрямів ісламської філософської думки, представники якого вдавалися до раціоналістичної інтерпретації сакральних текстів. У загальному сенсі позначає ісламське апологетичне богослів’я.

Кuбла (qiblah) – «напрям [молитви]», тобто Чорний камінь у Мецці.

Кийамa, Йавм аль-Кийамa (Jawm al-Qiyamah) – День Воскресіння з померлих.

Куфр (kufr) – «невір’я».