• Головна
  • Монографія про Православну Церкву на Буковині...

Монографія про Православну Церкву на Буковині

12.09.2008, 17:07
Монографія про Православну Церкву на Буковині - фото 1

«И вьзят Бога на помощь»: соціально-релігійний чинник в житті православного населення північних волостей Молдавського воєводства та австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу). Таку назву носить монографія Михайла ЧУЧКИ, яка нещодавно вийшла друком в чернівецькому видавництві «Книги – ХХІ».

monohrafia.uimg.jpg«И вьзят Бога на помощь»: соціально-релігійний чинник в житті православного населення північних волостей Молдавського воєводства та австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу). Таку назву носить монографія Михайла ЧУЧКИ, яка нещодавно вийшла друком в чернівецькому видавництві «Книги – ХХІ».

Автор – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Досліджує культове будівництво на Буковині, а також соціально-релігійні аспект повсякденного життя буковинського та молдавського регіонів. Автор низки статей та навчально-методичних розробок.

Пропоноване монографічне дослідження є однією з перших спроб комплексного вивчення світу віри у повсякденних життєвих реаліях православного населення північних волостей Молдавського воєводства та австрійської Буковини через призму його сприйняття тогочасним соціумом. На сторінках книги широко практикується цитування сучасників – свідків часу. Наявність чисельних уривків з джерел наповнює текст дослідження духом епохи.

Базуючись на наявних фактах, науковець виявляє закономірності розвитку церковно-релігійного життя та відтворює світ внутрішніх переживань православних жителів краю. На основі чого простежуються особливості формування адміністративно-територіального та церковно-адміністративного устрою краю.

Автор розповідає, що в результаті входження Буковини в склад Габсбургської імперії в середовищі її жителів сформувався особливий регіональний патріотизм – буковинізм.

В першому розділі монографії автор аналізує кількісні показники населення, з’ясовує його етнічну та конфесійну структуру, характер міжконфесійних взаємин та питання взаємодії пастирів та пастви. Взаємовідносини Православної Церкви і державної влади у середньовічній Молдавії та імперії Габсбургів. Науковець подає характеристику персонального складу вищої православної церковної єрархії Сучавської митрополії, Радівецького єпископства, Буковинської єпархії, Буковинсько-Далматинської митрополії.

Другий розділ монографії Михайло Чучко присвятив дослідженню канонічного статусу і владних прерогатив православних владик, особливостям їх повсякденного побуту. Чернівецький науковець звертає окрему увагу на життя парафіяльного духовенства, питання взаємин священиків із паствою у парафіях, характеризує духовне життя і побут буковинських православних монастирів.

Заглиблюючись у контекст ідентичності, науковець розглядає особливості зовнішнього вигляду та одягу православних кліриків і ченців.

В наступних розділах монографії автор вивчає питання православної суті обрядовості життєвого циклу віруючої людини, аналізує уявлення православних жителів краю про час і святковий календар. Досліджує літургійну практику в краї за часів молдавського та австрійського володарювання, використання в Церкві старослов’янської та національних мов. М.Чучко з’ясовує значення молитви і церковного співу в релігійному житті, розглядає феномен народної релігійності, а також висвітлює питання формування культу крайового патрона Св. Іоана Сучавського та організації масових прощ віруючих до святих реліквій.

Важливим аспектом праці Михайла Чучки є дослідження ним проблеми боротьби православного кліру з народними віруваннями.

Останній розділ присвячений дослідженню нормативно-канонічних засад православного культового будівництва на Буковині та іконописної традиції краю.

В процесі написання праці автором було опрацьовано понад 500 джерел українською, російською, німецькою та румунською мовами.

Книга буде цікава історикам, етнологам, краєзнавцям, релігієзнавцям, богословам та всіх хто цікавиться минулим Буковинського краю.

Для істориків та зацікавлених історією України видавництво також підготувало фундаментальний збірник документів – від найдавніших часів до сьогодення.

Детальніше про ці та інші книги, як також їх замовити можна у видавництві.

Адреса: Видавництво "Книги — ХХІ"
вул. Шептицького, 2
магазин «Книги»
м. Чернівці, 58000
т./ф. 8 (0372) 586021,
е-mail: booksxxi@gmail.com
www.books-xxi.com.ua