Оголошується дискусія

23.07.2012, 13:03
Оголошується дискусія - фото 1

Українська Душевна спільнота, редакція релігійного бюлетеня «Ідеаліст» та редакція незалежної газети «Правдошукач» оголошують дискусію на тему: «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи». Переможця дискусії буде нагороджено 10 листопада 2012 року дипломом та грошовим призом у сумі 500 гривень.

Українська Душевна спільнота, редакція релігійного бюлетеня «Ідеаліст» та редакція незалежної газети «Правдошукач» оголошують дискусію на тему: «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Переможця дискусії буде нагороджено 10 листопада 2012 року дипломом та грошовим призом у сумі 500 гривень.

Учасникам дискусії (незалежно від віку, статі, освіти, роду занять, національності, тощо) пропонується:

1) Аргументовано відповісти «так» чи «ні» на питання: «Чи згодні Ви з формулюванням «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи»?». У разі негативної відповіді бажано запропонувати краще формулювання.

2) Аргументовано відповісти «підтримую» чи «заперечую» на інші репліки (відповіді та аргументи) учасників дискусії, раніше опубліковані в інтернеті за адресою: temple.org.ua/discussion

Репліки учасників дискусії (відповіді та аргументи) у необмеженому обсягу та кількості надсилаються:

- або поштою на адресу: Шеляженко Юрій Вадимович, а/с 153, м. Київ, 01042

- або електронною поштою на адресу: [email protected]

У листах має бути зазначене повне ім’я чи псевдонім учасника дискусії. Надсилаючи лист, учасник дискусії погоджується на публікацію своєї репліки під своїм іменем (псевдонімом) у пресі та в інтернеті. Отримані репліки нумеруються і публікуються за адресою temple.org.ua/discussion

Останній день прийняття листів учасників дискусії – 1 листопада 2012 року.

Переможцем дискусії буде оголошено учасника дискусії, чиї репліки були підтримані найбільшою кількістю схвальних відповідей.

У разі, якщо різні учасники дискусії здобудуть однакову максимальну підтримку або ніхто не здобуде ніякої підтримки, переможця буде визначено жеребкуванням. У разі, якщо ніхто не візьме участі у дискусії, організатори вважатимуть безспірним формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Ідея проведення цієї дискусії виникла після того, як Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, член Конституційної Асамблеї висловила думку, що формулювання «...об'єднання громадян у складі однієї фізичної особи...» є «дискусійним».

* * *

У червні я звернувся з відкритим листом до Президента України В. Януковича та членів Конституційної Асамблеї, в якому пропонував доповнити Конституцію України такою законодавчою новелою: «Людина і держава, фізичні та юридичні особи в Україні є рівноправними суб’єктами права. Держава гарантує людині суверенітет особистості та визнає об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи повноправним об’єднанням громадян. Забороняється дискримінація об’єднань громадян за ознакою масовості. Фізичні особи можуть одноосібно засновувати юридичні особи для ведення законної господарської, суспільно-політичної, громадської, релігійної та іншої діяльності».

На разі надійшли відповіді на відкритий лист від членів Конституційної Асамблеї Валентина Коваленка, Елли Лібанової та Андрія Єрмолаєва.

Дозвольте висловити глибоку вдячність за Вашу активну життєву позицію в головних питаннях суспільного життя.

Переконаний, що майбутнє конституційне оновлення не матиме бажаного результату без широкої професійної дискусії та відкритого суспільного діалогу.

Ваші пропозиції щодо рівноправності суб'єктів права; суверенітету особистості та визнання об'єднання громадян у складі однієї фізичної особи; заборони дискримінації об'єднань громадян за ознакою масовості; можливості фізичною особою одноосібного заснування юридичної особи для ведення законної господарської, суспільно-політичної, громадської, релігійної та іншої діяльності мною опрацьовані і будуть внесені на обговорення Конституційної Асамблеї.

З повагою, ректор Національної академії внутрішніх справ, член Конституційної Асамблеї В.В. Коваленко

Дуже вдячні Вам за листа. Ваше небайдуже ставлення до теми Української державності та суверенітету в цілому і до питання суверенітету особистості, зокрема викликає глибоку повагу. Досить слушними і такими, що заслуговують на увагу є Ваші пропозиції стосовно об'єднань громадян. Щоправда, формулювання «...об'єднання громадян у складі однієї фізичної особи...» є, на мою думку, дискусійним.

Стосовно прохання щодо забезпечення розгляду та врахування Ваших пропозицій Конституційною асамблеєю під час підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України мушу повідомити наступне. Як член Конституційної Асамблеї, я входжу до складу комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, тому, на превеликий жаль, де-юре не маю змоги зініціювати, і тим більше «...забезпечити розгляд та врахування...» Ваших пропозицій Конституційною асамблеєю. Проте, я надіслала Вашого листа секретареві Конституційної Асамблеї пані Марині Ставнійчук.

Тим не менше, приклад Вашого ставлення і принципової позиції стосовно таких глобальних питань надихає і дає підстави для оптимізму.

З повагою і найкращими побажаннями, Академік НАН України Елла Лібанова.

Відповідно до покладених завдань, визначених у Статуті Національного інституту стратегічних досліджень (далі - Інститут), затвердженого Указом Президента України від 16 грудня 2002 року № 1158/2002, Інститут здійснює наукове обгрунтування, аналіз та оцінку проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України.

З огляду на повноваження Інституту зазначаємо, що подана інформація, яка викладена у Вашому листі, є важливою і актуальною, буде взята до уваги та розглянута у подальшій роботі Конституційною Асамблеєю.

З повагою, Директор Національного інституту стратегічних досліджень А.В. Єрмолаєв

* * *

Окрім того, виявилося, що члени Конституційної Асамблеї Олексій Онищенко, Віктор Мусіяка та Олег Присяжнюк не отримали направлені їм копії відкритого листа.

Лист, адресований О. Онищенку, не розглядався ним особисто і потрапив у Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України. Втім, з листа заступника директора Інституту Філософії проф. А. Колодного приємно було дізнатись про виважене й рівновіддалене ставлення науковців до всіх релігійних конфесій в Україні, а також про те, що у відділенні релігієзнавства беруть до уваги надіслані Українською Душевною спільнотою випуски релігійного журналу "Мораль".

Поштові відправлення до очолюваного В. Мусіякою благодійного фонду "Громадянська енергія" та очолюваної О. Присяжнюком "Асоціації суддів України" повернулися відправнику, оскільки згадані організації не знаходяться за своєю юридичною адресою.

Всі три відправлення, які не дійшли до згаданих адресатів, будуть надіслані для передачі адресатам секретарю Конституційної Асамблеї Марині Ставнійчук.

Будь-яка реакція на відкритий лист про конституційні гарантії суверенітету особистості важлива для нас. Дякуємо всім, хто відгукнувся.