Анонс: У Луцьку відбудеться міжнародна богословська конференція - запрошуються науковці

27 квітня, 11:05
Анонс
Анонс: У Луцьку відбудеться міжнародна богословська конференція - запрошуються науковці - фото 1
Волинська православна богословська академія ПЦУ запрошує на міжнародну богословську наукову конференцію на тему: «Церква Христова: місія, діалог традицій та виклики сьогодення»

Конференція відбудеться 03 червня 2021 року в онлайн режимі на платформі «Zoom»

Проблематика конференції:

 • Міжхристиянський діалог перед лицем викликів сучасності.
 • Пропедевтична місія Церкви згідно з Священним Писанням.
 • Спілкування в Церкві: практичний і містичний виміри.
 • «Неопатристичний синтез» та сучасна патрологія.
 • Сучасні богослужбові практики Помісних Православних Церков. Реформа календаря.
 • Капеланське служіння: вітчизняний та зарубіжний досвіди.
 • Духовна криза і екологічна небезпека: взаємозв’язок та шляхи подолання.
 • Богословське осмислення проблем інтеграції психотерапії в інституті духівництва.
 • Депресія – хвороба ХХІ століття: пограничні стани між духовною та медичною терапією.
 • Інститут сім’ї в секуляризованому світі та соціальне служіння Церкви.
 • Медицина та біоетика: християнський погляд.

Інформація для учасників конференції:

 • Реєстрація учасників конференції 09:45 – 10:00.
 • Початок роботи конференції о 10:00.

Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються:

 • Доповіді просимо надсилати в текстовому редакторі MS Word, гарнітура – Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5; обсяг статті – 8–12 сторінок форматом А4 (разом з бібліографією); у тексті не має бути примусових переносів;
 • статтю викласти в такій послідовності: у правому верхньому куті – ім'я та прізвище автора українською та англійською мовами, науковий ступінь, посада, повна назва навчального (наукового) закладу; нижче по центру – назва, анотація статті і ключові слова українською та англійською мовами.
 • посилання в тексті на джерела слід супроводжувати підстрочними посиланнями, які подаються таким чином: в кінці речення, в якому використовується цитата, факти, дати тощо вгорі позначається номер посилання відповідними цифрами, а внизу сторінки під рискою приводять під тим же номером джерело. В кінці статті подається список джерел та літератури;
 • текст має бути відредагований і перевірений, прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх.

Заявки на участь у конференції приймаються до 28 травня 2021 року

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5. vpba.edu.ua

097-1621685 – проректор з наукової роботи прот. Владислав Фульмес.

nauka@vpba.org

Робочі мови конференції: українська / english / polski / ελληνικά / český jazyk

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Оргкомітет зобов’язується своєчасно повідомити учасників про результати розгляду заявок і матеріалів.

Доповіді учасників увійдуть до колективної конференційної збірки (серія «Українські богословські студії», видавництва Дух і Літера).

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі конференції просимо повідомити оргкомітет та завчасно надіслати матеріали.

Анонс: У Луцьку відбудеться міжнародна богословська конференція - запрошуються науковці - фото 71330