“Джерела” та “витоки” автокефалії Православної Церкви в Польщі

20.02.2019, 16:08
Книги
“Джерела” та “витоки” автокефалії Православної Церкви в Польщі - фото 1
Andrzej Borkowski, archimandryt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919–1927). – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – 252 s.

“ДЖЕРЕЛА” ТА “ВИТОКИ” АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ “ДЖЕРЕЛА” ТА “ВИТОКИ” АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ

Andrzej Borkowski, archimandryt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919–1927). – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – 252 s.

Український археографічний щорічник, 2018

file.pdf