Книга про відносини Росії та Ватикану і місце України у них

Книга про відносини Росії та Ватикану і місце України у них - фото 1
«Взаємовідносини між Росією та Ватиканом завжди були досить напруженими. Конфліктність відносин між католицизмом і православ’ям поглиблювалася гострими політичними суперечностями між російською державою і Ватиканом»

bystr_vatyk.jpg«Взаємовідносини між Росією та Ватиканом завжди були досить напруженими. Конфліктність відносин між католицизмом і православ’ям поглиблювалася гострими політичними суперечностями між російською державою і Ватиканом», — так наголошує Елла БИСТРИЦЬКА у своїй книзі «Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878-1964)».

Монографія є системним, комплексним дослідженням, що осмислює історію російсько-радянсько-ватиканських міждержавних та церковних відносин. «Східна політика Ватикану спрямовувалася передусім на Росію, яка згідно з концепцією „третього Риму” претендувала на роль православного центру, надаючи моральну та матеріальну підтримку єдиновірцям в усьому світі. Особливість цієї політики зумовлювалася державним характером Російської православної церкви. З цієї причини Святий Престол не міг вступити у прямі відносини з ієрархами Московського патріархату і головну увагу зосередив на встановленні міждержавних взаємин», — пише науковець.

Хронологічно книга починається 1878 роком — початком понтифікату Папи Лева ХІІІ, який звертав особливу увагу на відносини з Росією. У книзі осмислюються геополітичні реалії та міжнародна стратегія напередодні та під час Першої світової війни. Окрім цього, аналізуються відносини у радянський період, який відзначався масштабними гоніннями на Католицьку Церкву та ідеологічним протистоянням між Санкт-Петербургом, Москвою та Ватиканом. Завершується монографія періодом правління М.Хрущова і часом Другого Ватиканського Собору.

Монографію умовно можна поділити на два періоди: російсько-ватиканські відносини кінця ХІХ – початку ХХ ст. та період радянсько-ватиканських відносин від жовтня 1917 р. до кінця 1964 р. «У першій частині дослідження, яка охоплює період з кінця ХІХ ст. до жовтня 1917 р., висвітлюються основні напрями й особливості дипломатичних відносин Російської імперії та Апостольського Престолу, а також особливості формування уніоністичної доктрини Ватикану. У досліджені періоду 1917 – 1964 рр. основна увага звернена на з’ясування церковно-державних відносин та їх вплив на становище Католицької Церкви в СРСР, характер і спрямування радянсько-ватиканського діалогу, основні напрямки ґенези католицької доктрини християнської єдності», — пояснює у вступі авторка.

Сама книжка складається з чотирьох розділів: «Східна політика Ватикану наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: понтифікат Лева ХІІІ (1878-1903рр.)», «Російсько-ватиканські відносини напередодні Першої світової війни», «Геополітичні реалії і міжнародна стратегія Ватикану в системі російсько-ватиканських відносин періоду Першої світової війни», «Радянсько-ватиканські відносини (1917-1964рр.)».

Монографія є однією з перших спроб комплексного дослідження, узагальнення і осмислення історії російсько-ватиканських відносин. Події, чинники та особистості аналізуються на основі історичних фактів, численних архівних документів та матеріалів, частина з яких уперше вводиться до наукового обігу. Також визначається характер і перебіг російсько-радянсько-ватиканських відносин у контексті європейської історії та роль у них Греко-Католицької Церкви і особисто Митрополита А.Шептицького.

«Вивчення російсько-ватиканських відносин у контексті просування Ватикану на Схід становить особливий інтерес для сучасної української науки і зумовлюється низкою чинників, серед яких – спільна історична спадщина, близькість географічних кордонів та стратегічність відносин двох держав, а також встановлення дипломатичних відносин з Ватиканом Києва і Москви, конфліктність взаємин між Московським Патріархом і Святим Престолом, у яких Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) посідає особливе місце. Увесь спектр російсько-радянсько-ватиканських відносин безпосередньо впливав на імперську національну політику, у якій значна роль відводилась Україні.» — так визначає авторка актуальність книжки саме для українців.

Окрім цього, досить велика увага приділяється Митрополиту А. Шептицькому, оскільки діяльність УГКЦ, керованої ним, була спрямована на виконання місії посередництва між християнами Заходу і Сходу.

Монографія розрахована на науковців і викладачів, аспірантів і студентів та широкий читацький загал.

Замовити книгу можна в авторки — e-mail: Elherman@ukr.net
або
у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4


Витяг з книги: Лист Г.Карпова Й.Сталіну з планом боротьби проти Ватикану (березень, 1945 року)