• Головна
  • Наказ Міністерства освіти і науки України № 280/2002...

Наказ Міністерства освіти і науки України № 280/2002

11.03.2002, 11:21

Про внесення змін і доповнень до
Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 "Про Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", І з метою виконання рішення Урядового комітету соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку від 11.03.2002 р., протокол № 6 наказую:

1. Включити до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями до напряму 0301 "Філософія" спеціальність "Богослов 'я (Теологія)" (додаток 1).

2. З метою запровадження зазначеної спеціальності створити міжгалузеву робочу групу і затвердити її персональний склад (додаток 2).

3. Робочій групі:

3.1. Розробити концептуальні засади підготовки фахівців зі спеціальності "Богослов'я (Теологія)";
3.2. Визначити зміст підготовки зі спеціальності за відповідними освітньо-кваліфікаційнимй рівнями;
3.3. Розробити пропозиції щодо внесення доповнень до Класифікатора професій ДК 003-95 та первинних посад, що дадуть змогу використовувати випускників за цією спеціальністю.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника державного секретаря Степка М. Ф.


Міністр В. Г. Кремень