• Головна
 • Постанова Кабінету Міністрів України №657/2005...

Постанова Кабінету Міністрів України №657/2005

25.07.2005, 13:40
Постанова Кабінету Міністрів України №657/2005 - фото 1

 

 

 

              
 

                               Герб України

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                          П О С Т А Н О В А
                      від 27 липня 2005 р. N 657
                                   Київ

      Про Порядок використання у 2005 році коштів державного
        бюджету для надання громадянам правової допомоги в
       кримінальних справах за рахунок держави і здійснення
           заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи
                        совісті та релігії


     Відповідно до  частини  п'ятої  статті 27 Закону України "Про
Державний  бюджет  України   на  2005  рік"  ( 2285-15 )   Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити такі, що додаються: .

     Порядок використання  у  2005  році коштів державного бюджету
для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за
рахунок держави;

     Порядок використання  у  2005  році коштів державного бюджету
для  здійснення  заходів,  пов'язаних  із  забезпеченням   свободи
совісті та релігії.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 31


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 27 липня 2005 р. N 657

                             ПОРЯДОК
      використання у 2005 році коштів державного бюджету для
       надання громадянам правової допомоги в кримінальних
                    справах за рахунок держави


     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання у 2005 році
коштів, передбачених Мін'юсту (далі - головний розпорядник коштів)
у  державному  бюджеті  за  бюджетною  програмою  3601160 "Надання
громадянам правової допомоги в  кримінальних  справах  за  рахунок
держави" ( 2285-15 ).

     2. Кошти  спрямовуються  на  оплату праці адвокатів з надання
правової допомоги в кримінальних  справах  громадянам,  звільненим
особою,  яка провадить дізнання,  слідчим, прокурором чи судом від
оплати правової допомоги у  зв'язку  з  їх  малозабезпеченістю,  а
також  у  разі,  коли  адвокат  за  їх  призначенням брав участь у
процесі дізнання, попереднього слідства чи в судових засіданнях.

     3. Довідки-розрахунки про суму коштів,  що  підлягає  виплаті
адвокату,  керівники  адвокатських об'єднань (адвокати) надсилають
до Головного управління юстиції Мін'юсту в  Автономній  Республіці
Крим,  обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції (далі - розпорядник коштів).

     4. Головний розпорядник коштів перераховує кошти розпоряднику
коштів після надходження від нього реєстру заборгованості з оплати
праці адвокатів за  формою,  затвердженою  головним  розпорядником
коштів.

     5. Після  надходження  коштів  розпорядник коштів здійснює їх
перерахування адвокатським об'єднанням (адвокатам).

     6. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів    державного    бюджету   здійснюється   в   установленому
законодавством порядку.


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 27 липня 2005 р. N 657

                             ПОРЯДОК
      використання у 2005 році коштів державного бюджету для
     здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи
                        совісті та релігії


     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання у 2005 році
коштів,  передбачених Мін'юсту в державному бюджеті  за  бюджетною
програмою  3603020  "Заходи,  пов'язані  із  забезпеченням свободи
совісті та релігії" ( 2285-15 ).

     2. Кошти   використовуються   для    проведення    семінарів,
конференцій,  "круглих столів", конкурсів, виставок, соціологічних
досліджень тощо.

     3. Мін'юст доводить в установленому порядку  до  розпорядника
коштів,  до  компетенції якого належать питання релігії та свободи
совісті, обсяги бюджетних асигнувань.

     4. Розпорядник коштів затверджує план заходів,  пов'язаних із
забезпеченням свободи совісті та релігії, наказом за погодженням з
Мін'юстом.

     5. До плану заходів можуть у разі потреби вноситися  зміни  в
установленому порядку.

     6. Закупівля  зазначених  у  плані заходів робіт здійснюється
згідно із Законом України "Про закупівлю товарів,  робіт і  послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ).

     7. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів   державного   бюджету   здійснюється    в    установленому
законодавством порядку.

Публiкацiї документа:
•  Урядовий кур'єр вiд 04.08.2005 - № 143
•  Офіційний вісник України вiд 12.08.2005 - 2005 р., № 30, стор. 160, стаття 1832
• Витяг із Державного бюджету України на 2005 рік