Релігійний плюралізм у США

Сполучені Штати Америки — країна з найбільшою у світі кількістю різних церков, деномінацій, сект і культів. Тут репрезентовані фактично всі світові та національні релігії. Релігійний плюралізм, характерний для США, є наслідком історичного розвитку країни, населення якої постійно поповнювалося за рахунок емігрантів з Європи, Азії, Африки, які, природно, сповідували різні релігії. Це конфесійне розмаїття весь час розширювалося внаслідок утворення нових сект, розколів, а зараз ще й за рахунок місіонерської активності східних релігій. Водночас плюралістична хвиля деякою мірою врівноважується потужним екуменічним рухом, дедалі відчутнішим зближенням споріднених віровизнань.

«Щорічники американських церков», як правило, наводять дані про 220-270 церков, але багато нечисленних церков і сект вони просто не здатні фіксувати. Поряд з традиційними для США релігіями — протестантизмом, католицизмом та іудаїзмом тут процвітають і більш децентралізовані церкви фундаменталістського та модерністського напрямків.

Як правило, у Сполучених Штатах Америки щорічно створюються десятки нових релігійних організацій, нових віросповідань та культів. Останнім часом кількість таких релігійних утворень збільшилася до сотні, а потім подвоїлась. Коли у 1987 р. було опубліковане друге видання додатку до «Енциклопедії американських релігій», в ньому було зареєстровано вже 206 нових релігійних угруповань. Але за даними її редактора, доктора Дж. Гордона Мелтона, тільки за період з 1987 по 1989 р. виникло 400 нових релігійних течій.

Множинність релігійних організацій — характерна риса суспільного життя США, де не існує офіційно визнаної пануючої церкви й діє понад 200 одних лише протестантських церков. Згідно з даними статистики за 1991 р., у країні 72% віруючих — протестанти, 23% — католики, 2% — іудеї, 2% — представники східних конфесій, 1 % — інші.

Сполучені Штати є своєрідним світовим центром протестантизму. Тут же знаходяться всесвітні центри баптистів, адвентистів, п’ятидесятників, Свідків Єгови, квакерів. Усього протестантів 72 млн. Найчисленнішим об’єднанням є Південна баптистська конвенція, яка нараховує 15 млн. членів. Прихильників Об’єднаної методистської церкви — 9,2 млн.

Останнім часом збільшилось число послідовників Євангелістської церкви. Зараз, згідно з даними Національної асоціації євангеліків, вона має 4 млн. прибічників. Нещодавно внаслідок злиття трьох лютеранських церков постала Євангелічна лютеранська церква, яка об’єднує 5,3 млн. віруючих.

Серед інших найчисленніших протестантських спільнот у США Негритянська баптистська конвенція (3,3 млн. послідовників), Пресвітеріанська церква США (З млн.), Учні Христа (1,1 млн.), Англіканська єпископальна церква (2,5 млн.).

За «Офіційним католицьким довідником» у Сполучених Штатах налічується також 53,5 млн. католиків, а згідно з синагогальною статистикою тут проживає 6 млн. прихильників іудаїзму.

Дослідження, здійснене 1988 р. Національною Радою церков Христа в Нью-Йорку, засвідчило, що членами різних релігійних організацій є 143 млн. американців, що складає 59% населення країни. Водночас зазначимо, що питома вага громадян Сполучених Штатів, які «просто» декларують віру в Бога, набагато більша і, згідно з опитуваннями, «зашкалює» за 90%.

Релігійний плюралізм є одним з важливих чинників стабільності американського суспільства. Він утверджується системою державної обрядовості й символів, що отримали назву «громадянська релігія». Це пов’язано і з особливостями американської ідеологічної системи, для якої характерні висока цінність релігії, релігійна терпимість, принцип відокремлення церкви від держави, і з особливостями самих американських церков, їх організаційною структурою та ідеологією.

Людина і світ. — 1995 — № 5-6 — С. 5

Світлана ПИЛИПЕНКО