Блог о. Михаила Мельника_image

Блог о. Михаила Мельника

Лабораторії пасторального соціального служіння

04.10.2019, 10:39
Соціальне підприємництво як інструмент економічного та соціального розвитку молоді. Нові можливості та інструменти соціального служіння.

Кількість безробітних в Україні, згідно розрахунку за методикою Міжнародної організації праці, протягом 2018 року становила 1,7 мільйона осіб. За даними Держстату, у 2018 році кількість безробітної молоді віком 15 — 24 роки становила більш ніж 15% усього безробітного населення України та 18,9% економічно активного населення відповідного віку. Водночас, у НБУ наголошують, що високий рівень безробіття серед молодих людей пояснюється ще й тим, що значна частина молодих людей у такому віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі відповідають вимогам роботодавців.

Нещодавно Міжнародна організація праці (ILO) закликала окремі уряди вжити відповідних ініціатив щодо значного збільшення зайнятості молоді. За словами цієї Організації, світ ризикує втратити ціле покоління, якщо швидко не розв'язати цю проблему. Тривале безробіття має негативні наслідки як для окремих осіб, так і для економіки в цілому через втрату людського капіталу, скорочення приватного споживання, негативний вплив на майбутній рівень заробітної плати та численні соціальні наслідки.

У кризові періоди, в той час як тривожні відсотки говорять про людей, які втрачають роботу, про компанії, які закриваються, про мізки, які тікають за кордон, існує економічна модель, яка працює і дає надію – це Українська Соціальна Академія, яка з 2015 року пропагує освітні програми та супроводжує створення нових соціальних підприємств. На сьогодні - це вже близько сотні підприємств, які працюють. 

Соціальне підприємництво - це інструмент соціальних змін, який розробляє інноваційні стратегії бізнесу для здійснення практичної соціальної справедливості. Соціальні підприємці вимірюють свій успіх позитивним впливом на світ, а також прибутком. В цілому, соціальні підприємці використовують цілі Сталого Розвитку як  орієнтир для своєї роботи. Вони використовують принципи підприємництва, такі як бізнес-модель, диверсифікація доходів, формування доходів та вимірювання соціального впливу. Як традиційні організації допомоги, так і благодійні організації, соціальні підприємства мають більшу фінансову стійкість завдяки своїй інноваційній бізнес-моделі. Соціальне підприємництво має явні переваги перед іншими засобами сприяння соціальній справедливості: воно створює можливості для місцевого економічного розвитку, сприяє вирішенню проблеми бідності та соціального виключення.

Соціальне підприємництво формує заклик папи Франциска про прояв милосердя у конкретних справах. Його потенціал особливо помітний у той час, коли безробіття - хоча і зменшується - все-таки є реальністю для мільйонів. І не в останню чергу, серед переселенців, які втекли від небезпеки та бідності із окупованих територій, що безсумнівно, мають знання та навички, які можуть бути використані для інноваційного та продуктивного виробництва товарів та послуг.

Завдяки Українській Соціальній Академії молоді люди є промоутерами себе, суб'єктами, а не об'єктами політичного життя. І серед інших – це приклад Церкви, що стоїть поруч із людьми. Соціальна Академія уявляє світ, де всі люди є архітекторами власного майбутнього. Ми керуємось Цілями Сталого Розвитку та енциклікою Laudato Si із закликом до оновлення людської сім'ї. Щодня ми спостерігаємо трансформативний вплив соціального підприємництва на життя молоді, підприємств та їх працівників, а також самих соціальних підприємців. Наші соціальні підприємці втілюють пристрасть до більш справедливого та стійкого світу, а також є каталізаторами сталого людського розвитку. Наша праця з ними переконує нас у тому, що інновації та підприємництво - це найважливіші стратегії у реалізації бачення енцикліки Laudato Si.

Дана Енцикліка закликає до глибокої переорієнтації суспільства: трансформації людської ідентичності в екологічну епоху, оновлення нашої колективної моральної свідомості та перетворення ринків та інституцій у більш стійкі. Інтегральний розвиток людини вимагає перетворення людства та його інститутів. Соціальне підприємництво забезпечує доступ до основних товарів та послуг, створюючи ринки, що поважають людську гідність, тим самим долаючи пастку залежності, властиву традиційним моделям розвитку та благодійності. Підприємства, інтегровані на місцевому рівні, каталізують соціально-економічні відносини, стимулюючи активну залученість до життя суспільства бідних верств населення та їх участь у житті громади. Соціальні підприємці створюють доступ до товарів та послуг, надаючи можливість бідним створити своє майбутнє. 

Немає чарівних формул для створення робочих місць. Нам потрібно вкладати гроші в інтелект та серця людей. Ми повинні разом працювати в цій "польовій лікарні", яка є нашим світом, свідчивши про віру, яка сприяє примиренню, заснованому на справедливості. Ми повинні принести надію у наш світ, створювати нові можливості пасторального служіння та йти ними до кінця.

 

 

Последние новости

Вчера
12 июля
11 июля
10 июля
09 июля