Колонка Устима Хаварівського

Директор Інституту Держави і Церкви

Допомагати чи перешкоджати: яке завдання Держслужби з етнополітики

10.04.2021, 10:00
Допомагати чи перешкоджати: яке завдання Держслужби з етнополітики - фото 1
Державна служба з етнополітики та свободи совісті за понад рік діяльності не налагодила роботу щодо адмінпослуги з реєстрації статуту релігійної організації та змін до нього

18 березня минув рік, відколи здійснено державну реєстрацію створення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) як юридичної особи, що надало їй можливість розпочати функціонування. Після завершення необхідних підготовчих процедур, у вересні 2020 року ДЕСС передано всі її функції від Міністерства культури та інформаційної політики України (Департаменту у справах релігій та національностей); з цього ж часу ДЕСС почала надавати адміністративні послуги у сфері релігії – зокрема здійснювати реєстрацію статутів (змін до статутів) релігійних організацій.

Відповідно до свого Положення ДЕСС є центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ), який реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні».

Законодавство України передбачає, що якщо більшість функцій ЦОВВ складають функції з надання адміністративних послуг, такий ЦОВВ утворюється як Служба. Оскільки ДЕСС утворена саме як Служба, то це свідчить про те, що більшість функцій ДЕСС мають складати саме функції з надання адміністративних послуг у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

На сайті ДЕСС нам не вдалося знайти жодної інформації про адміністративні послуги у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин в Україні. Натомість у розділі «Релігійним спільнотам» є інформація про одинадцять адміністративних послуг у сфері релігії, що міститься у вкладці «Реєстраційні послуги». Отже, ДЕСС – це Служба, більшість функцій якої складають функції з надання адміністративних послуг релігійним організаціям (у сфері релігії). Нагадаємо, в Україні діє понад 37 тисяч релігійних організацій.

У Річному звіті про результати роботи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті за 2020-ий рік вказано, що за три місяці (вересень–грудень) 2020 р. Службою надано 384 адміністративні послуги. На жаль, ДЕСС не уточнила, скільки саме відсотків від загальної кількості складають адміністративні послуги із категорії «01. Державна реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін до нього», аналізу якої і присвячена наша публікація.

Зосередимо увагу на якості надання з боку ДЕСС адміністративної послуги «01. Державна реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін до нього» за критеріями:

 • відкритість, прозорість, доступність інформації про надання адміністративної послуги на веб-сайті;
 • оперативність та своєчасність.

Відкритість, прозорість, доступність інформації про надання адміністративної послуги на веб-сайті

Поставимо себе на місце релігійної організації, яка планує, для прикладу, зареєструвати в ДЕСС зміни до свого статуту (нову редакцію статуту). Куди їй, в умовах карантину, що триває з березня 2020 року, слід звернутися? Перше, що приходить на думку, це відвідати веб-сайт ДЕСС, який пропонує ознайомитися з інформацією про реєстраційні послуги ДЕСС на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Дія”. Проаналізувавши матеріал веб-порталу “Дія”, можна прийти до висновку, що він є малоінформативним та не дає відповіді на безліч запитань, які виникають в релігійної організації.

Законодавство України зобов’язує ДЕСС на кожну адміністративну послугу, яку вона надає, затвердити інформаційну і технологічну картки. Більш корисним для релігійних організацій було б оприлюднення на сайті ДЕСС, наприклад, затвердженої «Інформаційної картки адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації (релігійного центру (управління), монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу) у новій редакції». Така Інформаційна картка давала б відповіді на запитання про:

 • ДЕСС як суб’єкта надання адміністративної послуги (місцезнаходження, інформація щодо режиму роботи, телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт);
 • Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги (Закони України, акти Кабінету Міністрів України, акти центральних органів виконавчої влади);
 • Умови отримання адміністративної послуги (підстава для отримання адміністративної послуги, вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, платність (безоплатність) надання адміністративної послуги, строк надання адміністративної послуги, перелік підстав для повернення [без розгляду] поданих документів для усунення виявлених недоліків, перелік підстав для звернення за висновком до місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської рад, а також спеціалістів (у тому числі, за висновком релігієзнавчої експертизи), перелік підстав для відмови у реєстрації, результат надання адміністративної послуги, способи отримання відповіді (результату) тощо.

Станом на сьогодні на сайті ДЕСС не оприлюднено жодної затвердженої Інформаційної картки адміністративної послуги.

Ще однією важливою складовою доступності інформації про надання адміністративної послуги стало б оприлюднення на сайті ДЕСС затвердженої «Технологічної картки адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації (релігійного центру (управління), монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу) у новій редакції». Така Технологічна картка давала б відповіді на запитання про:

 • Етапи надання адміністративної послуги;
 • Відповідальну посадову особу, структурний підрозділ суб’єкта надання адміністративної послуги;
 • Тип дії (виконує / погоджує / затверджує);
 • Строк виконання етапу (днів).

Беручи до уваги, що орган реєстрації в рамках надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (змін до статуту) приймає різні рішення (процедурні та по суті):

 • про виявлення недоліків у документах та пропозицію їх усунути;
 • про повернення документів (у випадку не усунення виявлених недоліків, тобто про фактичне повернення документів без розгляду);
 • про додатковий висновок (про звернення за висновком до місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської рад, а також спеціалістів, у тому числі, за висновком релігієзнавчої експертизи) та тримісячний термін прийняття рішення про реєстрацію статуту релігійної організації;
 • про реєстрацію статуту;
 • про відмову в реєстрації статуту,
 • дуже важливо, щоб у технологічній картці детально прописати процедуру прийняття кожного із зазначених рішень органу реєстрації (візування та підписання відповідних наказів Голови ДЕСС), щоб релігійна організація мала інформацію, хто відповідно до розподілу посадових обов’язків уповноважений та бере участь у їх підготовці.

Станом на сьогодні на сайті ДЕСС не оприлюднено жодної затвердженої Технологічної картки адміністративної послуги. До речі, близько півтора місяці тому на фейсбук-сторінці з Інституту Держави і Церкви (22.02.2021) вже запитували у ДЕСС, чи планує вона оприлюднювати відповідні інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. Хочемо наголосити – йдеться про послуги, які надає ДЕСС від вересня 2020 року, тобто уже понад 7 місяців.

Також на сайті ДЕСС не оприлюднено жодної інформації про вимоги органу реєстрації до документів, які подаються на реєстрацію. Наприклад, як оформляти належним чином копії, що подаються релігійною організацією разом із заявою на реєстрацію статуту (нової редакції статуту), хто може від імені релігійної організації ставити підпис на таких копіях; чи потрібно прошивати примірники статутів тощо.

Як бачимо, в релігійної організації на стадії реєстрації змін до статуту виникає безліч запитань, і за умови цілковитої неінформативності сайту ДЕСС, наступна думка, яка виникає – це зателефонувати до відповідальної посадової особи ДЕСС. Однак тут знову трудність – на сайті ДЕСС за понад рік часу досі нема інформації про прізвище, ім’я, по-батькові, назву посади та службові контакти (телефон, е-мейл) працівників. Більше місяця тому (22.02.2021) ІДЦ уже запитував у ДЕСС про відсутність контактів працівників на сайті ДЕСС. На жаль, запитання досі залишається актуальним.

Підсумовуючи критерій відкритості, прозорості, доступності інформації про надання адміністративної послуги на веб-сайті, можемо сказати, що у цьому напрямі у ДЕСС ще чимало роботи.

Оперативність та своєчасність

Вважатимемо, що своєчасність – це надання адміністративної послуги в установлений законом строк.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (надалі – ЗУ «Про свободу совісті»): «Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам».

У нас є інформація від шести релігійних організацій, які ще 15.12.2020 відправили поштою документи для реєстрації нових редакцій статутів. 18.12.2020 ДЕСС отримала ці шість пакетів документів із заявами (зареєстровані як вхідна документація на шостий календарний день — 24.12.2020). 24.01.2021 — минув місячний термін розгляду документів. 03.02.2021 — минув 10-ти денний термін письмового повідомлення про прийняте рішення. З боку ДЕСС в межах місячного терміну взагалі не було повідомлено жодного з заявників з чим пов’язане недотримання встановленого законом місячного терміну розгляду заяв про реєстрацію змін до статуту, також не було письмово повідомлено заявників про скерування запиту за висновком (що дає формальне право органу реєстрації продовжувати термін розгляду до 3-х місяців).

Станом на сьогодні, за повідомленням згаданих шести релігійних організацій, ДЕСС як орган реєстрації статутів досі (!) не прийняв жодного рішення щодо документів, які вже понад три місяці (108 днів) перебувають на розгляді (без розгляду).

Отже з оперативністю та своєчасністю, на нашу думку, в ДЕСС поки що є над чим працювати.

Можливо, такий легковажний підхід у питанні реєстрації статутів (змін до статутів) пов’язаний із засадничим нерозумінням керівництвом завдань ДЕСС як ЦОВВ утвореного як Служба, більшість функцій якої – надання адміністративних ПОСЛУГ релігійним організаціям, а не здійснення моніторингу, аналітики, медіації, просвітництва чи дозвільних функцій.

На сайті ДЕСС у розділі «Про Службу – Статус і функції» говориться: «У повноваженнях Служби передбачено моніторингову, аналітичну, медіаційну та просвітницьку функції в царині етнополітики та свободи совісті, а також деякі дозвільні функції в царині діяльності релігійних організацій (реєстраційні функції …)».

Заслуговує уваги послідовність (пріоритет) викладення переліку функцій у згаданій цитаті: функції у сфері діяльності релігійних організацій розташовані наприкінці (напевне, на думку автора допису, як менш важливі). Також вони «деякі» (очевидно, на думку автора, їх меншість), і вони «дозвільні» (на думку автора).

Не зайвим буде нагадати, що відповідно до законодавства не ДЕЯКИМИ, а БІЛЬШІСТЮ функцій ДЕСС як СЛУЖБИ, є функції з надання адміністративних послуг релігійним організаціям (що складають більшість за визначенням Служби, утвореної як ЦОВВ). Назвіть нам хоч одну адміністративну послугу, яку надає ДЕСС, виконуючи функцію моніторингу, аналітики, медіації чи просвітництва?

Також потрібно наголосити, що в Україні реєстрація здійснюється за заявницьким, а не дозвільним принципом (!). ДЕСС не надає жодного дозволу релігійній організації на її діяльність через реєстрацію статуту (нової редакції статуту). Заявницький принцип передбачає, що реєстраційні дії здійснюються на підставі простого повідомлення органів реєстрації, тобто подання заяви. Релігійна організація просто повідомляє державу про свій намір здійснювати релігійну діяльність, а не просить в заяві на реєстрацію статуту дозволу на таку діяльність.

Насамкінець, хотілося б побажати кожному працівникові ДЕСС чіткого усвідомлення, що більшістю функцій Служби як ЦОВВ є надання адміністративних послуг організаціям, які очікують якісного їх надання. Служба створена для допомоги релігійним організаціям, а не для перешкоди в їх діяльності. Бездіяльність ДЕСС та затягування строків прийняття рішення щодо реєстрації статуту (змін до статуту) є порушенням прав релігійних організацій, перешкоджає їм повноцінно здійснювати свою статутну діяльність та оперативно реагувати, у тому числі й шляхом внесення змін до статуту, на актуальні виклики сьогодення. Перевищення встановленого Законом терміну прийняття рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій є також підставою для оскарження таких дій (бездіяльності) в суді.

Останні колонки

Останні новини

Вчора