• Головна
  • Постанови Помісного Собору УПЦ (1991)...

Постанови Помісного Собору УПЦ (1991)

03.11.1991, 16:20

Вiдкидаючи усi наклепницькi нападки на Предстоятеля Української Православної Церкви з боку деяких засобiв масової iнформацiї та розцiнюючи їх як випади не тiльки проти Предстоятеля Церкви, а й проти усiєї її iєрархiї, клiру та мирян, Собор Української Православної Церкви висловлює повну довiру Митрополиту Київському i всiєї України Фiларету й пiдтверджує його обрання українським єпископатом 9 липня 1991 р. Предстоятелем Української Православної Церкви.

Постанови Помісного Собору
Української Православної Церкви
Щодо релiгiйної ситуацiї на Українi та з iнших питань церковного життя

1-3 листопада 1991 р.

Собор Української Православної Церкви з належною увагою вивчив складнi мiжцерковнi вiдносини на Українi, що часто переходять у конфронтацiю, зокрема у захiдному регiонi.

Заслухавши доповiдь Блаженнiшого Митрополита Київського i всiєї України Фiларета про церковне життя в умовах проголошення державної незалежностi України, Собор закликає-багатомiльйонну українську паству пiдносити молитви Вседердителю Господу, щоб Вiн Своєю спасенною десницею благословив незалежну Україну та її народ трудитися в союзi миру та братньої любовi, щоб "проводити нам життя тихе i безтурботне в усякому благочестi й чистотi" /I Тим. 2,2/.

2. Пiдтверджуючи вiдданiсть Української Православної Церкви принципам релiгiйної свободи i правам людини. Собор за-кликає християн усiх вiросповiдань не вдаватися до насильства при вирiшеннi суперечливих питань i не ганьбити тим самим звання християнина перед усiм сучасним свiтом. В умовах правової держави свобода совiстi повинна здiйснюватися на пiдставi закону з урахуванням основних прав людини та iнтересiв вiруючих.

3. Собор з любов'ю звертається до всiх пастирiв i мирян, якi ухилилися в автокефальний розкол, повернутися в лоно канонiчної Церкви, що перебуває в єднаннi з Вселенським Православ'ям. Розкол може бути лiквiдовано лише за умов суворого дотримання священних канонiв i збереження апостольської спадкоємностi при архiєрейських хiротонiях. На Українi може бути лише одна канонi чнаПравославна Церква, яка об'єднує православних християн усiх нацiональностей. Українська Православна Церква завжди вiдкрита для православних українцiв, якi вiддiлилися вiд неї, але реальна основа для подолання розколу може бути створена пiсля одержання нею повної самостiйностi вiд Матерi-Церкви. Ми закликаємо православну українську паству посилити молитви Пастиреначальнику Христу, щоб Вiн швидше зцiлив болючi рани, нанесенi тiлу Церкви грiховними роздiленнями.

4. Майбутнiй шлях Української Православної Церкви буде нелегким. Церква змушена дiяти в умовах духовного зубожiння країни, успадкованого вiд тих часiв, коли їй, що вiками володiла на Русi духовною могутнiстю i культурно-творчою силою, було вiдведене мiсце "пережитку минулого". Люди, якi вихованi в дусi, ворожому християнськiй моралi й не знають духовних скарбiв, що зберiгаються Церквою, вбранi у чужi їм "одежi демократiї", продовжують вести стару боротьбу з Церквою новими методами. При цьому вони не цураються i прямого наклепу. Вони намагаються кинути тiнь на нашу Церкву та її служителiв, звинувачуючи їх у рiзних грiхах. Собор нагадує українськiй паствi слова апостола Павла "усi, хто бажає жити в Христi Iсусi, гонимi будуть" /2 Тим. З, I2/ i закликає свято берегти православну вiру i християнську мораль та не пiддаватися спокусам, пам'ятаючи попередження того ж апостола; що "лихi люди i обманщики матимуть успiх у злому, зводячи iнших i себе зводячи" /2 Тим. З, IЗ/.

5. Вiдкидаючи усi наклепницькi нападки на Предстоятеля Української Православної Церкви з боку деяких засобiв масової iнформацiї та розцiнюючи їх як випади не тiльки проти Предстоятеля Церкви, а й проти усiєї її iєрархiї, клiру та мирян, Собор Української Православної Церкви висловлює повну довiру Митрополиту Київському i всiєї України Фiларету й пiдтверджує його обрання українським єпископатом 9 липня 1991 р. Предстоятелем Української Православної Церкви.

6. Собор Української Православної Церкви утверджує рiшення архiєрейського собру /6-7 вересня I99I р./ про утворення Луганської єпархiї, про ставропiгiю Свято-Успенської Почаївської Лаври у канонiчному вiданнi Митрополита Київського i всiєї України, про позбавлення сану забороненого у священнослужiннi єпископа Переяслав-Хмельницького Iонафана /Єлецьких/, а також постанову Священного Синоду Української Православної Церкви /I7 лютого I99I р./ про вiдродження Херсонської єпархiї.

ФІЛАРЕТ, Митрополит Київський i всiєї України

Київська єпархiя
1. Протоiєрей Борис Табачек
2. Михаїл Капiтан
3. Архiмандрит Софронiй
4. Iгуменя Маргарита, настоятелька Покровського монастиря м. Києва
5. Iгуменя Антонiя, настоятелька Флорiвського монастиря м. Києва
6. Iгуменя Августа, настоятедька Красногорськог жiночого монастиря
7. Iгумен Даниїл, в.о. ректора Київської Духовної Семiнарiї

Вiницька єпархiя
1. Архiєпископ Вiнницький i Брацдавський Феодосiй
2. Протоiєрей Василь Рижко
3. Черниця Iусинiя, насельниця Браїлiвського монастиря
4. Iгор Лампицький

Волинська єпархiя
1. Єпископ Волинський i Луцький Варфоломiй
2. Протоiєрей Петро Влодек
3. Протоiєрей Никандр Цибель.
4. Черниця Стефана (Бандура), в.о. настоятельки Святогорського Зимненського монастиря
5. Євгенiй Борусевич

Днiпропетровська єпархiя
1. Єпископ Днiпропетровський i Запорiзький Глiб
2. Протоiєрей Олег Семенчук
3. Дмитро Аврамович Васько

Донецька єпархiя
1. Єпископ Донецький i Слов'янський Алiпiй
2. Протоiєрей Сергiй Кiрiєнко
3. Iван Васильович Товстих

Житомирська єпархiя
1. Архiєпископ Житомирський iОвруцький Iов
2. Протоiєрей Савва Якимчук
3. Архiмандрит Олександр, намiсник Свято-Георгiївського Городницького монастиря
4. Iгуменя Гавриїла, настоятелька Свято-Василiвського жiночого монастиря
5. Олексiй Олександрович Стретович

Iвано-Франкiвська єпархiя
1. Єпископ Iвано-Франкiвський i Коломийський Iларiон
2. Протоiєрей Орест Левицький
3. Масик Михайло Васильович

Кiровоградська єпархiя
1. Єпископ Кiровоградський i Школаївсьюїй Василiй
2. Протоiєрей Андрiй Станишин
3. Володимир Степанович Мирченко

Луганська єпархiя
1. Єпископ Луганський i Старобiльський Iоанникiй
2. Протоiєрей Василь Сомик
3. Iван Тихонович Часовський

Львiвська єпархiя
1. Єпископ Львiвський i Дрогобицький Андрiй
2. Протоiєрей Павло Кочкодан
3. Микола Iванович Пiсяк

Мукачiвська єпархiя 1. Єпископ Мукачiвський i Ужгородський Євфимiй
2. Пртотоiврей Георгiй Чулей
3. Архiмандрит Єфрем, настоятель Свято-Троїцького монастиря
4. Iгуменя Євгенiя, настоятелька Свято-Вознесенського монастиря
5. Iгуменя Феодосiя, настоятелька Свято-Серафимiвського монастиря
6. Iгуменя Валентина, настоятелька Свято-Успенського монастиря
7. Iгуменя Митродора, настоятелька Свято-Михайлiвського монастиря
8. Iгуменя Єкатерина, настоятелька Свято-Успенського монастиря
9. Iгуменя Ольга, настоятелька Свято-Рiздво-Богородичного монастиря
10. Iгуменя Феофанiя, настоятелька Свято-Николаївського монастиря
11. Михайло Iванович Васько

Одеська єпархiя
1. Архiєпископ Одеський та Iзмаїльський Лазар
2. Протоiєрей Антонiн Дияковський
3. Архiмандит Тихо, викладач Одеської духовної семінарії
4. Архiмандрит Вадим, насельник Свято-Успенського чоловічого монастиря м. Одеси
5. Iгуменя Єфросинiя, настоятелька Свято-Рiздво-Богородичного жіночого монастиря
6. Михайло Павлович Буряк

Полтавська єпархiя
1. Архiєпископ Полтавський i Кременчуцький Савва
2. Iгумен Лаврентiй
3. Черниця Алевтана
4. Микола Андрiйович Балась

Почаївська Лавра 1. Єпископ Почаївський Якiв
2. Iгумен Петро, благочинний Почаївськбї Лаври

Ровенська єпархiя
1. Архiєпископ Ровенський i Острозький Iриней
2. Протоiєрей Роман Максимчук
3. Iєромонах Феодор, в.о. намiсника Свято-Троїцького монастиря с. Межирiчi
4. Черниця Веронiка, в. о. iгуменi Свято-Троїцького монастиря с. Дермань
5. Олександр Леонiдович Тарасенко

Сiмферопольська єпархiя
1. Єпископ Сiмферопольський i Кримський Василiй
2. Протоiєрей Георгiй Поляков
3. Микола Олександрович Видяшин
4. Черниця Магдалина, настоятелька монастиря "Усiх скорботних радiсть"

Сумська єпархiя
1. Єпископ Сумський i Охтирський Никанор
2. Протоiєрей Богдан Пайовик
3. Микола Федорович Капран

Тернопiльська єпархiя
1. Єпископ Тернопiльський i Кременецький Сергiй
2. Протоiєрей Сергiй Слободянюк
3. Iгуменя Херувима, настоятелька Кременецького Богоявленського монастиря
4. Школа Васильович Гайсан

Харкiвська єпархiя
1. Митрополит Харкiвський i Богодухiвський Никодим
2. Архiмандрит Вiталiй, в.о. настоятеля Покровського чоловiчого монастиря
3. Протоiєрей Михайло Скорик
4. Володимир Iванович Зайко

Херсонська єпархiя
1. Митрополит Херсонський i Таврiйський Леонтiй
2. Протоiєрей Павло Галуненко
3. Марiя Степанiвна Рябченко
4. Протоiєрей Вiталiй Дорошко

Хмельнидька єпархiя
1. Єпископ Хмельницький i Кам'янець-Подiльський Нифонт
2. Протоiєрей Володимир Ровiнський
3. Микола Васильович Ноянко

Чернiвецька єпархiя
1. Єпископ Чернiвецький i Буковинський Онуфрiй
2. Протоiєрей Iван Биволару
3. Iгумен Володимир, намiсник Хрещатицького монастиря
4. Федiр Анатолiйович Паращук

Чернiгiвська єпархiя
1. Архiєпископ Чернiгiвський i Нiжинський Антонiй
2. Протоiєрей Петро Годун
3. Олександра Павлiвна Погуляєва