• Головна
  • Проекти
  • Державний комітет архівів України заявив про відмову юдейської громади Києва повернути сувої Тори...

Державний комітет архівів України заявив про відмову юдейської громади Києва повернути сувої Тори

16.02.2010, 10:48
Державний комітет архівів України заявив про відмову юдейської громади Києва повернути сувої Тори - фото 1
У архіві наголошують, що ці сувої тори є «документами Національного архівного фонду України і тепер перебувають у приміщенні Центральної синагоги м. Києва на незаконних підставах».

Tora.jpgКИЇВ – У Державному комітеті архівів України стверджують, що сувої Тори були надані єврейській релігійній громаді Києва у тимчасове користування і 2 лютого термін закінчився. На вимогу повернути сувої Тори для виготовлення копій страхового фонду 10 лютого 2010 р. юдейська громада Києва відповіла відмовою. У архіві наголошують, що ці сувої тори є «документами Національного архівного фонду України і тепер перебувають у приміщенні Центральної синагоги м. Києва на незаконних підставах».

У повідомленні Державного комітету архівів України сказано: «Відповідно до статті 19 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (затверджено наказом Держкомархіву № 139 від 24.11.2005, зареєстровано в Мін’юсті 09.12.2005 № 1473/11753) та на підставі звернень Єврейської релігійної громади Києва Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК) надав зазначеній громаді у тимчасове користування 18 (вісімнадцять) сувоїв Тори з фонду № 1269 “Колекція Тор староєврейською мовою”.

Сувої Тори було видано у тимчасове користування до приміщення Центральної синагоги м. Києва на один рік  відповідно до акту від 31.01.2009 р. № 18 “Про видавання документів у тимчасове користування”, який підписано працівниками ЦДІАК та помічником головного рабина м. Києва. Відповідно до зазначеного акту отримувач зобов’язувався повернути документи у термін, зазначений в акті.

2 лютого 2010 р. термін видачі сувоїв Тори у тимчасове користування Єврейській релігійній громаді Києва закінчився.

Керівництво ЦДІАК завчасно поінформувало релігійну громаду, що питання продовження терміну користування сувоями Тори буде розглянуто лише після створення страхового фонду на зазначені документи відповідно до п.11.6. ГСТУ 55.001-98 “Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги”, п.7.4.1.4. “Основних правил роботи державних архівів України” та наказу Держкомархіву від 13.07.2009 № 117.

2 лютого 2010 р. працівники ЦДІАК прийшли до Центральної синагоги м. Києва для проведення заключної перевірки наявності та фізичного стану документів Національного архівного фонду і підготовки сувоїв Тори для створення страхового фонду, але у доступі до документів їм було відмовлено.

Наказом Держкомархіву від 05.02.2010 № 16 створено спеціальну комісію з вивчення стану та умов зберігання документів Національного архівного фонду, що видані у тимчасове користування Єврейській релігійній громаді Києва.

9 лютого 2010 р. Комісія здійснила проведення перевіряння наявності, фізичного стану й умов зберігання сувоїв Тори, виданих у тимчасове користування, та провела з керівництвом Єврейської релігійної громади Києва обговорення питання створення страхового фонду на зазначені сувої.

Проте представники Єврейської релігійної громади Києва відмовилися повернути сувої Тори до ЦДІАК для виготовлення копій страхового фонду.

Таким чином, станом на 10.02.2010 року 18 (вісімнадцять) сувоїв Тори, які є документами Національного архівного фонду України (ЦДІА України, м. Київ, ф.1269, оп.1, од. зб. №№ 1, 10, 23, 26, 27, 28, 36, 40, 53, 59, 63, 68, 70, 76, 92, 95, 99, 104) перебувають у приміщенні Центральної синагоги м. Києва на незаконних підставах.

Держкомархів вживає офіційних заходів щодо повернення державного майна на його законне постійне місце зберігання – до архівосховищ ЦДІАК.

Після створення страхових копій сувоїв Тори (мікрофільмів страхового фонду та фонду користування) спеціалістами Державного центру збереження документів НАФ, питання їх подальшої видачі у тимчасове користування буде розглядатися у встановленому чинним законодавством порядку».