«Найменший брат у Христі» (ч. 2)

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 1
Листування Пряшівського греко-католицького єпископа Павла Гойдича ЧСВВ з митрополитом Андреєм Шептицьким

Продовження. Початок і опис листів тут

Лист № 11

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. !

Ваша Екцелленція!

Нинішна пошта принесла цінный листъ Вашей Екцелленціи, которымъ благоизволили намъ допомочи прийти въ закупкі фундуша на монастиръ СС. Служебницъ. Нехай Господь Богъ сторицею вынагородитъ.

Молитвы Сестер певно добрый процент принесутъ Вашей Екцелленціи за ласкаво даровану для нас дуже значительну сумму.

Изъ своей стороны не въ меньшей мірі складаю щире спасибогъ Вашей щедротливости и теплой любові до насъ, что и тім путемъ показати благоизлолилъ.

Слава Богу, что здоровля так добрі держит, что можутъ отважитися на велику дорогу до Риму, а въ осени знова ? Троха за трудно буде то для Вашей Екцелленціи! Може на літаку ?

Прошу о св. молитви и руки цілую и остаю

въ Пряшеві, 1.VIII.1929.

найменьший слуга

† Павло Гойдич ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 15.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73543


* * *

Лист № 12

Христосъ рождается !

Ваша Екцелленція!

Изъ нагоды наступающихъ Різдвянихъ свят и Нового року благоизволятъ приняти Ваша Екцелленція наши найщирійши благожеланія отъ Господа Бога і наш найотданнійший поклич и привязаннность сердець нашихъ.

Нехай малый Ісусъ обсыплетъ своимъ небесными скарбами Вашу Екцелленцію въ мірі великости і доброты сердца своего.

Прошу о св. молитвы и остаю

въ Пряшеві, 3.I.1930.

Найменьший слуга въ Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 17.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73544


* * *

Лист № 13

Христосъ рождается !

Ваша Екцелленція!

Найщирійшими чувствами сердца моего приступаю до стопъ Вашей Екцелленціи, чтобы из нагоды Вашего 30 літнаго метрополичого ювилея сложити предъ Вашею Екцелленцією прапор искреннійшого почитанія, найсердечнійшой любвы и найвірнійшой отданности.

Трицять літъ на архієпископскомъ престолі, повны апостольскою працею, повны каритативными, культурными, національными подвигами! Повны премного терпініями, крестами и невысказанными страданіями світовой войны!

Изъ нагоды радостного а рідкого ювилея подивляєме Вашу Екцелленцію, и изъ Васъ береме собі приміръ ревного апостолом наслідника архієпископа, але и щирого патріота, скромного монаха, але и мудраго дипломата, модернаго культури человіка, але и Богу отданного вірующаго христіянина, который безчисленными ділами милосердія собірает собі скарбы для життя вічного.

Подивляєме Тя великій Архієпископе, Радость, Потіха и Гордость наша; учимеся отъ Тебе, змагаєме наслідовати Тя и радуємеся, что въ день 30 літного метрополичого ювилею до Твоихъ стопъ можеме приступити, и сложити нашъ голдъ, нашъ глубокій поклонъ и заслати нашы молитвы до Всевышняго, чтобы подержали намъ нашего великого Архієпископа Кир Андрея єще на многая літа.

Цілуєтъ Архиєпископску Десницу Вашей Екцелленціи и проситъ о св. молитвы

Пряшевъ, 11.І.1930

найменьший слуга въ Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ
епископъ, адмінистраторъ апостольскій

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуші 18-19.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73545
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73546


* * *

Лист № 14

Христосъ воскресъ !

Ваша Екцелленція!

Изъ нагоды світлаго Воскресенія Христоваго най приймуть Ваша Екцелленція наши найсердечнійши желанія, нашъ глубоків поклонъ, наши молитвы, якими просиме Господа Бога, чтобы обсыпалъ Вашу Екцеллленцію небесными своимы дарами та добрымъ здоровлямъ, чтобы еще за долги часи могли намъ світиломъ, приміромъ, проводителемъ послужити.

Прошу приняти мое недостоинство во свои св. молитвы и остаю

въ Пряшеві, 15.ІV.1930

найменьший слуга въ Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ

P.S.

При той нагоді посміляюся запитати о часъ Конференциі «комитета» епископскаго, котора після рішенія Конференциі Римской въ сему року въ Пряшеві мала бы подержатися.

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 20.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73547


* * *

Лист № 15

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 31.VII.1930
Prešov,

Ваша Екцелленція!

До відомости пришло мені, что Ваша Екцелленція наміряютъ участь брати въ торжествах св. Емерики въ Будапешті.

Въ самомъ томъ часі (15.VIII) будетъ отбиватися и Епископська Конференція въ Загребі чи наміряютъ може посітити при той нагоді и Загребъ, ибо мы изъ Пряшева больше (8-10) наміряеме до Загреба на Евхаристийни Конгрес, а потомъ через Будапешт – Маріаповч домой.

Была бы для насъ велика радостъ если донде бы могли сме стрінутися и появитися предъ Вашей Екцелленціей на поклонъ и евентуально если бы препало ассистовати Вашей Екцелленціи.

Чулъ такое, что Конгресъ Евхаристичний въ Загребы есть contra-акцією торжествамъ св. Емерика властям мадярскимъ; не звірительно мені, бо Хорваты так знаю теперъ уже бы ради покинути Белоградъ и приключитися къ Будапешту. Потомъ оба торжества подъ протекторатомъ св. Престола упорядкованы. Але если бы то правда была, чтобы совітавали мені Ваша Екцелленція, чтобы їхати, або нітъ на тоты торжества?

Мене власна интенція провадитъ, чтобы поклонитися Евхаристийному Іисусу и зробили малу екскурзію, троха вывітрити голову отъ канцелярского воздуха, понеже того року еще нігды не былъ на троха отпочинку, а чувствую, что потребую его.

Была бы для насъ велика потіха, если бы Ваша Екцелленція там чи назадъ їхаючи перервали бы дорогу въ Пряшеві.

На місто + о. Дорожинського [Діонізій Дорожинський, священник, професор канонічного права у Львівській Богословській Академії – ред.] до митрополичой комисиі наміряю попросити о. Рудя [Степан Рудь, крилошанин Митрополичої капітули, член Митрополичого Церковного суду ІІ інстанції, духівник Львівської Духовної семінарії, професор літургіки і церковного співу у Львівській Богословській Академії – ред.] – спиритуала [духівника – ред.] Львовской семинаріи; что бы было мнініє Вашей Екцелленціи ? Я его не познаю, лишъ на отпорученіє Преосвящ[енного]. Діонізія [Наряді – ред.] взяли его до комбинаціи.

Съ священниковъ, которы въ Львові окончили богословски студія (Кокурудз, Сабадаш) дуже вдоволеный; радъ бы много такихъ священниковъ мати.

Най будутъ ласкавы если се можливо на слідующі шк[ольны]. роки 2-3 моихъ богослововъ приняти до своего семинара. Але разом и на то осміляюся такой просити, чтобы при visum якосъ намъ допомогти, бо поляки не хотятъ дати намъ visum. Въ томъ ділі я уже писалъ і до в[исоко]пр[еподобного]. о. Ректора.

Тіснійши связы и знакомства съ Галичиною намъ так изъ религіозного яко и національного дуже потребны, бо инакше пропадеме, особливо на Пряшевщині, де насъ такъ мало.

Най перебачатъ мені, что обтяжую Вашу Екцелленцію своими дрібнычками.

Выражаю свой найглубочайшій поклонъ і прошу о св. молитвы і остаюсь

найменьший слуга в Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ
єпископъ, адмінистраторъ апостольскій

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 22-23.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73548
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73549
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73550


* * *

Лист № 16

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 12.XII.1930
Prešov,

Ваша Екцелленція!

Между многими благожеланіями най ласкаво пріймутъ Ваша Екцелленція изъ нагоды своихъ именинъ и наши найщирійши желанія и молитвы, которыми в день св. Апостола Андрея приступаєме къ Небесному Трону просячи для Вашей Екцелленциї много благодати Божой, терпеливости, кріпкого здоровля, чтобы и между такъ дуже тяжкими обставинами могли свои великодушны туги въ корыстъ св. Церкви и своєго народа до дійсности перевести.

Нехай подержитъ Господь Богъ Вашу Екцелленцію на многая і благая літа. О то молимеся днесь многіе не лиш в Галичині, але и ту Подкарпатами, гді Ваша Екцелленція не мало искренныхъ отданныхъ почитателей маютъ.

Цілую архіерейску руку і остаю

найотданнійшим поклонником

† Павло Гойдич ЧСВВ
епископъ, адм[інистраторъ]. ап[остольскій].

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 26.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73551


* * *

Лист № 17

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. Administrator

Пряшевъ, 30.XII.1930
Prešov,

Ваша Екцелленція!

Найщирійшим сердцем приступаю до стіп Вашей Екцелленціи, чтобы з нагоды радостнаго праздника Рождества Христоваго и Нового року предъ Вашею Екцелленцією зложити найискреннійши чувства отданности, глубокой пошаны и дітячой любви съ тою горячою молитвою, чтобы Господь Іисусъ богато обсыпал Вашу Екцелленцію своими небесными и земными скарбами и чтобы дал Вам доброго здоровля до исполненія своего высокого и тяжкого покликаня.

Прошу ласкаво подержати насъ въ своей и на дальше въ своей любви и молитвахъ и остаю

найменьший слуга в Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 27.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73552


* * *

Лист № 18

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 19.II.1931
Prešov,

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. !

Ваша Екцелленція!

По рішенію епископской Конференциі въ Римі (въ 1929 [р].) приготовляючій комітет епископовъ под предсідательством Вашей Екцелленціи послі Пасхи с[его]. р[оку]. Въ Пряшеві мае подержати свои совіщанія.

Найглубочайшою пошаною осміляюсь просити Вашу Екцелленцію благоизволити мені въ той справі потребныя дальшія агенды назначити.

Коли бы был на то найотповіднійший час ? Кромі делегатовъ (Преосвящ[еннихъ] Наряді, Гебей), которы подъ предсідательством Вашей Екцелленціи мают приготовити матеріал до слідующей епископской Конференціи, кого треба бы еще поволати ?

Як маются Ваша Екцелленція ? Здоровля служит ?

Прошу приняти нас въ св. молитвы

Руки цілує

† Павло Гойдич ЧСВВ

P.S.

Повірено мені составити приготовити нормамъ катехазисъ на Конференцію; понеже теперъ выдали въ Римі один катехизисъ (Gasparry – катехізис) [Cathechismus catholicus. Cura et studio Petri cardinalis Gasparri, Romae: Typis polyglottis vaticanis, 1930 – ред.] для цілого світа, въ трех великостяхъ (для І-ІІ класу для дальшихъ класъ и для вірниковъ) чи совітно нам ту дальше заниматися съ приготовленям нового катехизиса, который тяжко нам надіятся, чтобы лучшій был яко Gasparry – катехизисъ?

Замовилисме собі такий катехизисъ из Рима, але еще не достали. Дополниме его нашими восточными отношеніями и думаемъ добрі буде.

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 28.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73553
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73554


* * *

Лист № 19

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 25.II.1931
Prešov,

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. !

Ваша Екцелленція!

На ласкавы строки Вашей Екцелленціи спішу предложити свой проект что до термина Конференціи; такі думаю что добрі было бы послі Зеленыхъ святъ зыйтися, а то 3 юнія уже бы почалисме Конференцію. Заразъ по Пасци проха еще за скоро; зима, болота, дожди, але концем мая або початком юнія дуже пріемна звыкла быти погода.

Если Екцелленція згодятся въ тому термині (2-3 юнія) зараз послі Сошествія Св. Духа, тогда благоизволят мені то ласкаво до відомости дати, чтобы могъ поволати Преосвящ[енныхъ]. Діонізія и Петра.

Изъ ласкавого письма Вашей Екцелленциі стає вырозуміло, что мені не потребно приготовляти ніякий Катехизм, бо так пишут: «справу Катехизму Преосвященні будуть самі реферувати, тому то зібраня Комітет не потребують тою справою журитися». Отже я так розумію то, что не потребую мені ничего приготовляти, бо то все на Конференціи зробится. Добрі зрозумім ? Благоизволят для певности еще раз мені ясно написати, чи маю да што приготовити, что до Катехизма або ніт, ибо я так думаю, чи на основі повіренія епископовъ.

Сердечною любовію, радостію чекаемъ Ваше Екцелленцію и будеме просити Господа Бога, что ніяка «несподівана перешкода», о якей говорятъ, не зайшла.

Най приймут нашъ найискреннійший поклон и най не выключат из своихъ св. молитов и остаюсь

Вашей Екцелленциі

найменьший слуга в Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ

[ На Конференціи въ Римі держанной я маю приготовити цілый Катехизм и для апробаціи, […] дополненія, предложити предуговляющему Комитету епископовъ.

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 29.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73555
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73556

* * *

Лист № 20

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 8.V.1931
Prešov,

Христос воскресъ !

Ваша Екцелленція!

На цінны строки съ 3.V. р[оку]. п[оточного]. глубоким поклоном осміляюсь увідомити Вашу Екцелленцію, что касательно Конференціи «Комитета епископовъ» благоизволятъ такъ роспорядити, як найотповіднійше думают; если буде теперъ на 3.VI. радо принимаю Ваши Екцелленціи въ моей скромной резиденціи. Але если думают отдалити на той часъ, коли Ужгородскій престол уже заполненый буде, соглашаюся.

Смерть б[лаженной]. п[амяти]. епископа Петра, всіхъ насъ яко блискавка з ясного неба трафила. Утрата, такъ для епархіи, яко и для всіхъ насъ страшно велика, але най буде воля Божа.

Дуже-дуже чекали мы Вашу Екцелленцію на похоронъ, але на жаль, въ нашем смутку тому радостъ мы не могли обсягнути.

Что якраз чеський цельный [митний – ред.] уряд не перепустив авта, то нас дуже болит и нам велика ганьба и прото запротестую на отповідном місті; то уже не патріотичество, але дикунство.

Прошу приняти выраженіе найвысшого почитанія

найменьший слуга в Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 31.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73557


* * *

Лист № 21

Епархіяльное ПРАВИТЕЛЬСТВО въ Пряшеві

№.: 3136/1931

ВАША ЭКCЦЕЛЛЕНЦІЯ
МИЛОСТИВІЙШІЙ МЕТРОПОЛИТЬ!

Съ глубочайшимъ уваженіемъ по оченъ важному вопросу беру себі смілости обратится къ ИХЬ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ:

такъ въ столиці нашей ЧЕСКО-СЛОВЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРАГІ, какъ и на ея пространствахъ, везді по ЧЕХІИ и МОРАВІИ находятся греко-католики, которые – взглядомъ на ихъ національностъ – русскіе, отчасти изъ ГАЛИЧА сюда пріїзжавшіе эмигранты, отчасти же наши ПОДКАРПАТСКІЕ люди. Прежніе – изъ точки зрінія религіозной жизни – весьма въ грустномъ положеніи живутъ.

Кромі ПРАГИ нигді не понаходишъ греко-кат[олическаго]. священника; но и тамъ – по причині двухъ русскихъ направленій, русскаго да украинскаго, слишкомъ трудно придется дійствовати ему, аби въ особенности украинцы чуждаются нашей церкви; словно болій холіли-бы завидітъ своего настоящаго украинскаго священника.

По моему скромному мнінію, чтобы эти души въ душевномъ отношеніи непогибли, не остались равнодушными къ своей вірі и св. Церкви, очень желательнымъ считалъ-бы я, если-бы Ихъ Эксцелленція благоизволили позаботіться о ихъ столь нужномъ, душевномъ кормі, и такъ назначили по крайней мірі одного настоящаго украинскаго священника въ ПРАГУ.

Предполагаю, что во ПРАГІ живущіе украинцы – владія своимъ собственнымъ душпастыремъ – радостно будутъ посіщатъ святой Храмъ Божій.

Примите увіреніе въ моемъ искреннемъ уваженіи къ Вамъ.

Въ Пряшеві, дня 22 августа 1931.

† Павло Гойдич ЧСВВ
єпископъ, апост[ольскій].адм[інистраторъ].

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:
«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».

Навколо герба напис: «1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ»

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуші 32-33.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73558
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73559


* * *

Лист № 22

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 12.IX.1931
Prešov,

Ваша Екцелленція!

Глубоким почтеніемъ усердно прошу Вашу Ексцелленцію, чтобы благоизволил приняти богослова моего Юлія Жупана въ свой примірно проваджений дух[овний]. семинаръ на шк[ольний]. р[ок]. 1931/32.

До той просьбы спонукуютъ мене причини, чтобы изъ богослововъ въ семинаріи Вашей Ексцелленціи выявленныхъ, достатньо добрыхъ и працьовитыхъ священниковъ, якихъ уже больше достали из Львова, и чтобы задержати контакт из нашими братьми живущими за Карпатами.

В той надії, что Ваша Ексцелленція не откинуть нашу покорну просьбу остаю, просячи о молитвы

найменьший слуга в Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ
епископъ, апост[ольскій].адм[інистраторъ].

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 35.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73560


* * *

Лист № 23

Епархіяльное ПРАВИТЕЛЬСТВО въ Пряшеві

№.: 4100/1931

ВАША ЭКCЦЕЛЛЕНЦІЯ
МИЛОСТИВІЙШІЙ МЕТРОПОЛИТЬ!

Въ связи предложенія Ихъ Эксцелленціи №.: 68/орд., по ділу всеобщаго собранія Монахинъ Ч.С.В.В. въ Яворскомъ Монастирі, съ глубочайшимъ почтеніемъ увідомляю Ихъ Эксцелленцію, что не есть ніякой перепоны изъ стороны Сестеръ Василіянокъ прашевскихъ, чтобы загальна Рада С.С. Василіянокъ въ дняхъ 25-27. децембра т[ого]. г[ода]. немогла подержатися; разомъ дозволяю Сестрамъ, чтобы на той Раді могли участъ брати.

При выраженіи своего глубочайшаго почитанія къ Ихъ Эксцелленціи, остаюсь

Въ Пряшеві, дня 17. новембра 1931.

Найменьший слуга въ Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ
епископъ, апост[ольскій].адм[інистраторъ].

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:
«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».

Навколо герба напис:
«1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ.
АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ»

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 36.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73561


* * *

Лист № 24

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 19.XІ.1931
Prešov,

Ваша Екцелленція!

Понеже Сестры ЧСВВ, которы перше съ Ужгородскими радилися, лише теперъ подали мены свой placet [згоду – ред.], и я лишъ теперъ могъ отвіта дати на ласкавое воззваніе Вашей Ексцелленціи.

При той нагоді выражаю свою искренну радость, что Ексцелленція изъ своей недуги щасливо выздоровилися.

Въ дняхъ вернулся изъ иншталлаціи Празскаго архіепископа д-ра [Karola] Kašpara [Карел Кашпар, архієпископ Празський з 1931 до 1941 р., кардинал з 1935 р. – ред.] , о которомъ надіемеся, что своею святості, ученностію а ласкавостію буде знатъ вплынути на Прагу и через Прагу на цілу Республіку, ибо если сердце здоровое, тогда цілый организм здоровый.

Найсердечнійше поздоровляю Вашу Екцеленцію и прошу о св. молитвы

найменьший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 38.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73564

* * *

Лист № 25

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 12.XІІ.1931
Prešov,

† !

Ваша Екцелленція!

Най дозволятъ, чтобы из нагоды праздника св. Андрея съ найотданійшим и найискреннійшим серцем приступити до Вашей Ексцелленціи и выразити свои найщирійши благожеланія.

Най Господь Богъ, на ходатайство св. Андрея Первозваннаго, обсыпетъ Вашу Екцелленцію своими небесными и земными добрами, чтобы въ дуже тяжкихъ часахъ життя св. Церкви могли быти намъ всімъ вождомъ, порадником, покровителем и потішителем еще на многія літа.

Выражаю свою глубоку пошану и оставаю

найменьший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 37.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73566

* * *

Лист № 26

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 3.І.1932
Prešov,

Христосъ раждается!

Ваша Екцелленція!

Най пріймут ласкаво из нагоды Праздників Різдва Христового и Нового року наши найщирійши благожеланія. Нехай малый Іисус обсыпе Вашу Ексцелленцію своими небесными и земными дарами а добрымъ здоровлям.

Най пріймут и насъ до своихъ св. молитов и подержат нас въ своей ласці.

Оставаю выраженіемъ глубокой пошани

Вашей Ексцелленціи

найменьший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 39.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73567


* * *

Лист № 27

Христосъ воскресъ!

Ваша Екцелленція!

Най дозволятъ, Ексцелленція, чтобы между многими и я появился предъ Вами и сложилъ до Ваших стопъ наши найискреннійши благожеланія и наш найглубшій поклон. Най воскресшій Іисусъ обсыпет Вашу Ексцелленцію своими небесными и земными скарбами и добрымъ здоровлям.

Радостію читаю въ «Меті», что послі 7 місячной хоробы подужали; будеме просити Господа Іисуса, чтобы въ добромъ здоровлю подержал еще на многая літа.

Най пріймут Ексцелленція найсердечнійши поклонъ и приймут нас в свои св. молитвы.

Найменьший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

Пряшевъ. 30/IV 1932

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 40.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73568


* * *

Лист № 28

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 26.VIIІ.1932
Prešov,

† !

Ваша Ексцелленція!

На цінны строки Вашей Ексцелленціи радо принимаю и терминъ и місто пропонованны на Конференцію т[о]. е[сть]. около 10. листопада с[его]. р[оку]. въ Римі.

Надіемся, что до того часу Ваша Ексцелленція изъ ласки Божой выздоровлятся и Конференцію яко и до тепер красно попровадятъ. Але если бы Воля Божа инакша была, тоді, думаю, найприроднійше было, чтобы президіум Конференціи перебрали епископи въ достоинстві епископскомъ найстарши.

Отсутствіе Вашей Ексцеллеціи на Конференціях, было намъ дуже прикрое, будеме чувствоватися яко діти безъ отца.

Преосвящ[енний]. Діонізій въ справах Американьскихъ – так знаю – подержат Вашу Ексцелленцію; осміляюсь запитати, яку гадку мали бы Ваша Ексцелленція.

Преосвящ[енний]. Діонізій взяли и мене до Львова, але я въ том переконанню, что если заинтересовани епископы Екс[целленції]. Такач [Василь Такач, єпископ, 20 травня 1924 року призначений греко-католицьким єпископом для русинів у США з осідком у Мунгалі, штат Пенсильванія – ред.] и Богачевскій не держат потребным нашой помочи, то даремный каждый наш прочай. Я въ той справі уже якось передъ 2-3 роками понукнул нашу интервенцію Преосв[ященному]. Василію, але навіть отповіди не достал; отже я мислю, что не бажае, чтобы мы вмішовалися до его справ.

Найсердечнійше поздравляю Вашу Ексцелленцію и прошу о св. молитвы

найменьший слуга въ Христі

† Павло ЧСВВ
eп[ископъ]. апост[ольскій].адм[інистраторъ].

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 41.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73569
«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73570


* * *

Лист № 29

Христосъ раждается!

Ваша Екцелленція!
Высокопреосвященный Отче Метрополитъ!

з нагоды радостныхъ святъ Рождества Христового и Нового року, най приймут ласкаво наши найщирыйши благожеланія, так от моей маленкости, яко от цілой нашей епархіи, котра съ найискреннійшимъ почитаніемъ и отданностію отношается до Вашей Ексцелленціи.

Мы всі чутливо відчуваеме тяжку болизнь Вашу и просиме маленке Дітятко Іисуса, чтобы в наступающем Новом року выдвигнулъ Вашу Ексцелленцію из лишка терпіній и дал блаженный благодатію полный новый рок.

Просячи о св. молитвы остаю

въ Пряшеві, 4.І.1933

найменьший слуга в Христі

† Павло Гойдич ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 42.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73571


* * *

Лист № 30

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 11.XIІ.1933
Prešov,

† !

Ваша Ексцелленція!

Къ много-много сердечным поздравленіям и искренным благожеланіям приключаемся и мы изъ за Подкарпаття, чтобы въ праздникъ св. Андрея Первозванного – Небеснаго Покровителя Вашей Ексцелленціи сложити наши найщирійши благожеланія.

Изъ щирости сердца просиме Господа Бога, чтобы возвратіемъ Вашей Ексцелленціи доброго здоровля и въ добром здоровлю и при світлихъ душевныхъ силах подержалъ нам нашего так искренно облюбленного Метрополиту Андрея на многая и благая літа.

Благоизволят Ексцелленція приняти выраженія нашей найискреннійшей любви и отданности, якою остаеме

Ваш найменьший слуга въ Христі

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 43.

«Найменший брат у Христі» (ч. 2) - фото 73572

Завершення