«Найменший брат у Христі» (ч. 3)

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 1
Листування Пряшівського греко-католицького єпископа Павла Гойдича ЧСВВ з митрополитом Андреєм Шептицьким

Завершення. Перша (опис листів тут) і друга частини

* * *

Лист № 31

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 4.І.1934
Prešov,

Христосъ раждается!

Ваша Ексцелленція!

З нагоды радостного праздника Рождества Христоваго и Нового року, най приймутъ ласкаво Ваша Ексцелленція наши найщирійши благожеланія, чувства нашей найискреннійшей любви та отданности.

Найже обсыпе малый Іисус Вашу Ексцелленцію своими богатими благодатьми, щобы так въ физичной яко въ душевной світлости могли еще через довги роки провадити велику архидіецезію на славу Божу и на спасеніе […].

Выраженіем нашей найотданнійшой пошаны прошу о св. молитвы и остаю

Вашей Ексцелленціи

найменьший слуга въ Христі

† Павел ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 44.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73573


* * *

Лист № 32

Епархіальное Правительство
въ Пряшеві.
Gr. kat. Biskupský Ordinariat
v Prešove.

№: 797/99 /1934

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ!
ПРЕОСВЯЩЕНІЙШІЙ МИТРОПОЛИТЪ!

Съ глубочайшимъ почтеніемъ честъ имію въ копіи заслати урядний актъ Земскаго Уряда въ Празі №.: …. 669920/1933., по смыслу котораго министерство школ. а народнаго Просвіщенія въ Прагі послало соглашеніе къ систематизаціи гр[еко]. кат[олицькихъ]. парохіи въ Прагі, къ которой парохіи ціла територія ЧЕХІИ, МОРАВІИ, СЛЕЗІИ принадлежати будетъ.

Въ связи съ тімъ съ глубочайшимъ почтеніемъ прошу Вашу ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЮ, чтобы на церковное управленіе «историческихъ частей Ческословенской Републики /Чехія, Моравія, Слезія/ всегдашнему Ординаріату пряшевскому – до ревокаціи, респективно до инакшаго розпоряженія Св. Престола АПОСТОЛЬСКАГО – юрискдикцію въ письмі подати благоизволили.

Вручаясъ въ молитвы Вашей Эксцелленціи изьявляю свое найискреннійшее почитаніе.

Пряшевъ, дня 24. февраля 1934.

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ

Покорный слуга въ Христі:

† Павел ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:
«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».

Навколо герба напис:
«1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ»

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 45.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73574


* * *

Лист № 33

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 17.ІX.1934.
Prešov,

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ !

Одинъ богословъ Иванъ Рогачъ – дуже добрый и способный – постоянно докучаетъ мені, чтобы выслати его до ЛЬВОВА на студія:

Заинтересованы Впр. ОТЦЫ ректоры письменно уже порозумілися, бракуетъ только высокое соглашеніе ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ.

Глубокимъ поклоном прошу Вашу Эксцелленцію, чтобы свое дефинитивное рішеніе намъ ласкаво сообщити благоизволили.

«Clara pacta – boni amici» - говориъ пословица, прото на основі того принципа осміляюся заголосити, что на жаль, хиба интенціи могли бы мы приняти на рахунокъ помянутого богослова.

Въ отповіди, котора если позитивна буде, благоизволятъ увідомити насъ и о томъ, что на случай, если бы еще дакто зголосился до ЛЬВОВА, чи могли бы сме и двох богословові заслати ?

Най пріймутъ Ваша ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ выраженіе найотданійшаго почитанія, которымъ оставаю просячи св. Молитвы

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ

найменшій слуга

† Павло ЧСВВ

епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:
«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».

Навколо герба напис:
«1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ»

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 46.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73575


* * *

Лист № 34

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 30. Октобра 1934.
Prešov,

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ !

За, къ намъ уже толькоразъ преуказанну щиру любовъ и благосклонностъ най пріймутъ Ваша ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ изъ нагоды принятія богослова Іоанна РОГАЧА въ свою духовну семінарію, нашу найсердечнійшу подяку.

Одновременно, по желанію ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ воззываю помянутого богослова, чтобы рочну таксу 600 кч., яку платять богословы въ пряшевской семинаріи, въ полрочныхъ ратахъ заплатилъ Впр. Дирекціи въ ЛЬВОВІ.

Различныя недостатки и клопоты и насъ не въ меньшой мірі давятъ, яко въ Галичині наших братей; але то уже наша сполочна дола – постоянно воювати а терпіти.

Най пріймутъ Ваша Эксцелленція еще разъ найщиріше наше спасибогъ и поручаюся св. молитвамъ и оставаю

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ

найотданійшій слуга въ Христі:

† Павло ЧСВВ

епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

Кругла печатка з єпископським гербом, під яким знаходиться гасло:
«БОГЪ ЛЮБОВЪ – ЛЮБИМЪ ЕГО».

Навколо герба напис:
«1927. ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ. ЕПИСКОП АРПАЗСКІЙ. АПОСТОЛЬСКІЙ АД[МИНИСТРА]ТОРЪ ПРЯШЕВСКІЙ»

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 47.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73576
«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73576


* * *

Лист № 35

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 12.XІI.1934.

Prešov,

† !

Ваша Ексцелленція!

З нагоды праздника великаго Патрона Вашей Ексцелленціи най пріймут ласкаво наши найщирійши благожеланія, выраженіе нашей найискреннійшой любви и отданности за Ваше так велике а добре серце до кождого, а також и до насъ, которым мали можностъ так много чувствовати теплоту а благосклонностъ Вашу при каждом случаю, який на то надавался.

В горячих молитвах просиме Господа Іисуса, чтобы на ходатайство Вашего Патрона подал Вашей Ексцелленціи много благодатей та физичной силы, доброго здоровля, чтобы и Метрополію свою въ тіхъ бурливых часах могли съ щасливою рукою попровадити до вічного, небесного пристановища, и намъ всім показати добрый правиый напрям, которым идуще дойдеме до ціли нашей – так дочасной яко и вічной.

Най пріймут Ексцелленція выраженіе нашей найискреннійшой любви, отданности и поручаюся св. Молитвам оставаю съ рукоцілованіемъ

Вашей Ексцелленціи

найменьший слуга въ Христі

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 48.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73577


* * *

Лист № 36

Съ нами Бог!

Ваша Екцелленція!

з нагоды радостныхъ святъ Рождества Христового и Нового року най пріймутъ ласкаво наши найискреннійши и щирійши побажання.

Най дастъ Вашей Ексцелленціи Господь Богъ много ласки своїй, чтобы въ тіхъ бурливих часах могли певною рукою провадити свою Метрополію до вічного небесного пристановища.

Най бы Новый рік приніс Вашей Ексцелленціи лучшого здоровля а много много щастя, блаженства а радостти.

Най пріймут нас ласкаво въ свои св. молитвы и остаюся глубоким поклоном

слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

Пряшов, 5.І.1935.

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 49.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73578


* * *

Лист № 37

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 26.IV.1935.
Prešov,

Христосъ воскресъ !

Ваша Ексцелленція!

Праздником світлого Воскресенія Христового благоизволятъ приняти Ваша Ексцелленція наши найщирійши благожеланія.

Знаеме, что Ваша Ексцелленція переживаютъ велико-п'ятничны дни, тяжка недуга великий крест нахопила на плечи Ваша [Ексцелленція – ред.]. Про то горячо просимъ славно воскресшаго Спасителя, чтобы ласкаво скоротил дни терпінія и у своим воскресеніи выздоровленіе Вашей Ексцелленціи.

Планы робиме съ сусідом Екс[целленцією]. Александром [Александр Стойка, єпископ Мукачівської єпархії – ред.], чтобы сего літа навістили Ексцелленцію, но не знаеме, чи то подарится нам зреализовати, а то не доста пріятельске отношеніе Польска до Ч[еско].-Слов[енскей]. Републіки.

Най пріймут Ексцелленція выраженіе нашего искренного почитанія и отданности и просячи о св. молитвы руки цілуемъ

Вашей Ексцелленціи

найменьший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 50.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73579
«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73580


* * *

Лист № 38

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 29. мая 1935.
Prešov,

ВАША ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ!

Впр. о. Стефанъ РУДЬ спиритуалъ богословской семинаріи въ ЛЬВОВІ увідомилъ насъ, что мижепарх[иальна]. литургична комиссія, въ которой онъ, яко делегатъ епархіи ПРЯШЕВСКОЙ дійствовалъ, скінчила свои праці.

Чи не дозволили бы Ваша ЭКСЦЕЛЛЕНЦІЯ, чтобы за совістну его роботу и труды, въ знакъ нашей благодарности и признанія, выименовали Впр. о. РУДЯ совітникомъ консисторіальнымъ епархіи пряшевской.

Повторяю свою усердну просьбу и оставаю съ найсердечнійшимъ поздровленіемъ.

ВАШЕЙ ЭКСЦЕЛЛЕНЦІИ

найотданійшій слуга в Христі

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 51.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73581


* * *

Лист № 39

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 27.VII.1935.
Prešov,

† !

Ваша Ексцелленція!
Дорогій нашъ Батьку!

Надіюся, что позднійше и лично буде мені можливо зложити свои найщирійши благожеланія и отдати свой поклон Вашей Ексцелленціи из нагоды 70. рочници своего життя – так благородного, святого, працьовитого та крестами переполненого, але понеже самый день ювилея (29.VII) не можу оставити Пряшев, бо ординацію маю, про то наразі бодай письменно благоизволятъ приняти наши найсердечнійши поздровленія и благожеланія, выражаючи разом свою найщирійшу благодарностъ за ті труды, жертвы а кресты, яки Ваша Ексцелленція за святу Церковъ нашу и за Наш народъ так великодушно, такою ойцовскою любовію понесли.

Усердно просимъ Господа Бога, чтобы подалъ намъ той ласки, чтобы могли мы Вашу Ексцелленцію еще через довгі літа в лучшом здоровлю между собою видіти и будоватися так для священников, яко для монахов а епископов прикладом життя Вашей Ексцелленціи.

Выраженіем найискреннійшого почитанія и отданности и поручаючися св. молитвам оставаю

Вашей Ексцелленціи

найотданійшій слуга в Христі

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 54.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73582
«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73583


* * *

Лист № 40

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 17.VIІI.1935.
Prešov,

† !

Ваша Ексцелленція!
Дорогій нашъ Отче Метрополит!

Выихал я из дому съ тою певною надіею, что в дорозі моей екскурзіи по Галичині буду мати щастя появитися на поклон и у Вашей Ексцелленціи и из нагоды 70 рочного ювилеума и живым словом выявити наши найискреннійши благожеланія, не сумніваючися въ том, что Вашу Ексцелленцію в Львові, або бодай близко Львова найдеме, навіть в ум не пришло нам, что Підлюте есть так недоступне місце, куди хиба літаком можна бы скоро достатися, если бы было міста гді злетіти.

Шпекуловал [роздумував – ред.] я не мало, радился съ ОО. Василіянами в Львові в Жовкві, в Дрогобичу, як бы достатися до Пидлютого, но ніяк не могъ составити свою програму так, чтобы бачити Вашу Ексцелленцію, бо вязаный был и термином (на 15.VIII. мал уже давнійше прообіцану візитацію, посвященіе церкви в селі, в котором по грегоранскому календарю празднуют). Отже най будут ласкаво приняти Ваша Ексцелленція сіи мои строчки, яко мое личное посіщеніе, которым хотілъ изъявити мое глубокое почитаніе, мою искренну любовъ а отданностъ до Вашей Ексцелленціи.

Най пріймут насъ въ свои св. молитвы и оставаю съ глубоким поклоном и рукоцілованіем

найменший в Христі слуга

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

Найсердечнійше поздоровленя засилаю вертаючи до Югославії.

18/VIII.[19]35.

† Діонізій [Наряді]
єпископ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 56.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73584
«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73585

* * *

Лист № 41

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 13.XІI.1935.
Prešov,

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. !

Ваша Ексцелленція!

Въ день св. Андрея най пріймут Ваша Ексцелленція и от нас найсердечнійше поздровленіе, наш глубокій поклон яко знак нашого найотданнійшаго почитанія и найискреннійшія наши благожеланія.

Из глубины сердца горячо просиме Господа Бога, чтобы Вашу Ексцелленцію обсыпал небесными и земными добрами а добрым здоровлям, а многими ласками якой потребуют, чтобы кресты сей долины слез и на дальше терпеливо и мужно могли зносити а працовати много на славу Божу та спасеніе многих.

На многая літа Владыко!

Поручаюся св. молитвам руки цілуем

найменший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 57.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73586


* * *

Лист № 42

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 3.I.1936.
Prešov,

Христосъ раждается !

Ваша Ексцелленція!

Изъ нагоды радостных Різдвяных свят и Нового року най пріймут Ваша Ексцелленція наши найщирійши побажання.

Молимеся за Вашу Ексцелленцію, чтобы Господь Богъ обсыпал Васъ богатством небесных и земных скарбов, чтобы своих так близких яко дальших дух[овных]. дітей могли провадити в лучшом здоровлю ище через многа літа по дорозі спасенія.

Поручаюся св. молитвам и оставаюсь Вашей Ексцелленціи

найменший слуга

† Павло ЧСВВ
епископъ, апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 58.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73587


* * *

Лист № 43

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 12.IV.1936.
Prešov,

Христосъ воскрес !

Ваша Ексцелленція!

З нагоды радостного праздника світлого Воскресенія благоизволят приняти Ваша Ексцелленція найщирійши благожеланія и выраз нашого найискреннійшого почитанія и отданности.

Най воскреслій Іисус принесе Вашей Ексцелленціи много душевной потіхи и радости и разом лучшого здоровля потребного к высокому и […] званію.

Поручаюся св. молитвам остаю

Вашей Ексцелленціи

найотданнійший и найменший
слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 59.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73588


* * *

Лист № 44

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 21.XІІ.1936.
Prešov,

Ваша Ексцелленція!

За милое позваня на торжества 300 рочного ювилея смерти Митроп[олита]. Рутського най пріймут Ексцелленція нашу найискреннійшу подяку.

Дійсно, превелика радость была бы для нас, если бы можно нам зучаститися в тіх торжествах, але, на жаль, обставины, далекость дозволят хиба в духу появитися в Львові спраздновати 300 рочный ювилей Митроп[олита]. Рутського.

Мы ту такожъ не забудеме на великого працовника св. Уніи.

Въ молитвах своих буду просити Господа, чтобы дни 24-25 грудня сталися днями обильной посївы идей Великого Метр[ополита]. Рутського и принесли свои богаты и радостны овочи; чтобы братя наши отступивши от единства Церкви познали свой блудъ; вернулися назадъ до Отцевского Дому.

Най будут ласкавы приняти Ексцелленція з нагоды приближающихся Різдвяних свят и Нового року як найщирійши благожеланія.

Найсердечнійше поздоровляю Вашу Ексцелленцію, поручаюся св. молитвам и оставаюся найглубшим поклоном

найменьший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ
eп[ископъ], апост[ольский]. ад[министра]торъ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 63.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73589
«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73590


* * *

Лист № 45

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 12.XІІ.1937.
Prešov,

Сл[ава]. І[сусу]. Хр[исту]. !

Ваша Ексцелленція!

Благоизволят приняти Ексцелленція з нагоды праздника своего Небеснаго Патрона св. Андрея наши найискреннійши благожеланія.

Жаль мені, что не можно нам особисто появитися предъ Вашею Ексцелленціею, чтобы якъ найсердечнійше поздоровити и передати наш голд великому Князю Церкви, великому человіку Украинского народа, великому добродійцу важного благородного діла, але дома просиме добротливе Сердце Спасителя, чтобы богато обсыпал Вашу Ексцелленцію своими небесными скарбами.

Пріймут Ексцелленція выраз нашого найискреннійшаго почитанія и поручаясь св. молитвам оставаю

съ глубоким поклоном

найменший слуга в Христі

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 61.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73591


* * *

Лист № 46

ПАВЕЛЪ ГОЙДИЧЪ, Ч.С.В.В.
епископъ, апост[ольский]. администраторъ
PAVEL GOJDIČ O.S.B.M.
biskup, apošt. administrator

Пряшевъ, 13.VІІІ.1938.
Prešov,

† !

Дорогій Брате!

Так зворушил Ты нашу голову съ вопросом спільным архипастирским листом, что ани сами не знаеме, что бы нам робити.

Не хтіли бы мы Вам стати прикрыми, але з другой стороны думаеме и на то, чтобы не дразили мы тутейших людей, которы в каждой такой позаграничной акціи видят нікую то небезпеку, нелояльность навіть […].

Мы собі так роздумуеме и Преосвящ[енний]. Александром, что нашими іменами, яки бы выписаны были на спільном пастирском листі ничего не поможеме Вам, але обі можеме наробити непріемности, а в найлучшом випадку дати причину на деяки несмачны примічанія або на подозрініе.

Мы съ Преосвящ[енним]. Александром вьедно [разом – ред.] наміряеме выдати паст[ирскій]. лист из нагоды 950 рочного ювилеума Крещенія Руси.

Надіемеся, что узнаете нашу прикру ситуацію и не возмите нам за зле наше становище, яке мусиме заняти в випросином ділі.

Найсердечнійше поздоровляеме и поручаемеся св. молитвам

Твой найменший брат

† Павло ЧСВВ

ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 179, аркуш 60.

«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73592
«Найменший брат у Христі» (ч. 3) - фото 73593