• Головна
 • Про Богословський портал. Слово на початок...

Про Богословський портал. Слово на початок

13.09.2010, 13:52

Існування цілісного і сучасного богословського дискурсу в Україні можливе перш за все завдяки зацікавленості самих богословів. Такий дискурс – це своєрідне громадянське суспільство академічних богословів, плід їхньої активності, їхній дарунок власним Церквам та Україні.

Актуальність Богословського порталу

В Україні друкуються богословські книжки та журнали, захищаються дисертації та магістерські роботи, відбуваються богословські дискусії на форумах, конференціях і семінарах. Але формування сучасного академічного богословського дискурсу в Україні є незавершеним.

Попри те акредитація Вищою атестаційною комісією спеціальності «богослов’я» вимагає від богословів України розвитку цілісного академічного дискурсу, для якого були б характерні такі суттєві властивості:

 • академічність, розвиток теології як науки;
 • відкритість до діалогу, розвиток теології як творчості християн, здатних до відповідальних дискусій;
 • толерантна презентація богословських інтерпретацій вчення християнських Церков без намагання богословів виступати від імені Церков або замість Церков;
 • систематичність, тобто осмислення теологічних проблем в їх дійсній глибині, без намагань підмінити теологію як науку поверхневими оглядами проблематики;
 • спрямованість на практичне життя християн в Україні та світі у часи постмодерну, знайдення християнських богословських відповідей на виклик цієї доби.

Існування цілісного і сучасного богословського дискурсу в Україні можливе перш за все завдяки зацікавленості самих богословів. Такий дискурс – це своєрідне громадянське суспільство академічних богословів, плід їхньої активності, їхній дарунок власним Церквам та Україні.

Україна — країна з давньою християнською традицією, а християнство може відігравати особливу роль для всього українського суспільства, знову і знову стаючи «закваскою» для всієї культури. Сьогодні християнська культура не може формуватися лише народними звичаями і традиціями. Для існування та розвитку християнської культури сьогодні необхідні і катехизація, і проповідь соціального вчення Церков, і систематична робота церковних ЗМІ. Але для існування християнської культури в сучасному світі також необхідні і присутність теології в університеті, і участь богослов'я в інтелектуальному суспільному дискурсі.

Українським Церквам важливо вже сьогодні бачити плоди богословської активності своїх вірних. Досягнення окремих богословів та інституцій необхідно актуалізувати, вони повинні стати загальним надбанням богословської думки України. Надбанням усвідомленим та оціненим.

Богословський портал і є найбільш ефективним способом актуалізації наявних досягнень богословів України. Публікація статей і книжок на Богословському порталі дозволяє розширити аудиторію читачів української богословської літератури в десятки і сотні разів. Богословський портал також може стати ефективним засобом пропаганди богословської книжки, засобом розкриття справжнього значення кожної з праць, що виходять друком в Україні.

Богословський портал може зіграти і вирішальну роль для майбутнього української богословської думки. Традиційно розвиток богослов'я зумовлювався потребами катехизації, полеміки, академічного викладання. Свідченням досягнення богословською культурою зрілості в тій чи іншій країні ставали багатотомні енциклопедії. Сьогодні є можливість для нової форми свідчення про зрілість богословської культури країн та Церков.

Богословські портали — це сучасний засіб демонстрації реального рівня розвитку академічної теології, досягнутого в певний історичний момент. Як і написання енциклопедій, робота над Богословським порталом мобілізує богословів, спрямовує їх зусилля на позитивні цілі, дозволяє Церквам і суспільству ясно бачити користь від богословської думки.

Існування та підтримка Богословського порталу може стати дієвим стимулом для якісно нового етапу розвитку богослов’я в Україні. Богословський портал може бути і засобом організації соціального замовлення на богословську думку, і показником її розвитку, і фундаментом для її все більших досягнень. Богословський портал як нова форма інституалізації богослов’я повинен бути справді академічним, відкритим до діалогу, відповідальним перед країною та Церквами.

Сьогодні навколо проекту Богословського порталу об’єдналися католики, православні, греко-католики, протестанти. Сама можливість розвитку в Україні академічного Богословського порталу таким колективом свідчить про позитивну атмосферу відкритості та діалогу, що приходить на зміну відчуженості та протистоянням. Існування такої співпраці є найкращим свідченням — в разі успіху Богословського порталу — можливості існування в Україні богослов’я як визнаної державою академічної спеціальності.

Мета і завдання Богословського порталу

Мета Богословського порталу – сприяння становленню повноцінного академічного богословського дискурсу в Україні, стимулювання його розвитку та в подальшому — досягнення українською богословською думкою зрілості та лідерських позицій в світовій теологічній думці.

Досягнення заявленої мети можливе шляхом виконання Богословським порталом таких завдань:

 • сприяння академічній богословській освіті, її існуванню та розвитку;
 • допомога справі християнського виховання особистості, її духовного розвитку;
 • сприяння науковій діяльності богословських академічних інституцій, богословських спільнот, українських богословів;
 • допомога становленню богослов’я як академічної дисципліни, присутність якої в університетах можлива і необхідна;
 • сприяння постійному якісному зростанню рівня богословсько-наукових досліджень в Україні;
 • стимулювання конструктивного розвитку богословських дискусій в Україні;
 • сприяння формуванню позитивного обличчя української богословської думки сьогодення, минулого і майбутнього;
 • допомога в засвоєнні українською богословською думкою найкращих досягнень різних християнських традицій;
 • сприяння інкультурації в Україні богословського та соціального вчення Церков;
 • допомога формуванню та розвитку сучасної християнської культури як основи для українського громадського життя;
 • сприяння відкритості та співробітництву між богословами і Церквами;
 • формування умов для плідного діалогу богослов’я та філософії, богослов’я та гуманітаристики, богослов’я та природничих наук;
 • сприяння академічним, видавничим, просвітницьким, громадським проектам та ініціативам Церков.

Теоретичне і практичне значення Богословського порталу

Богословський портал об’єктивно необхідний теологам України як ефективний засіб організації богословського дискурсу та співпраці богословів, богословських товариств, богословських факультетів і науково-дослідницьких центрів.

Богословський портал об’єктивно необхідний суспільству як інститут, що робить незаперечним фактом існування в Україні власної високо розвинутої богословської традиції, завдяки якій можливе становлення богослов'я як визнаної ВАКом спеціальності.

Богословський Портал об’єктивно необхідний Церквам як новий і високоефективний засіб творення сучасної християнської культури в Україні.

Богословський портал об’єктивно необхідний світові, бо завдяки ньому, можливо, виникне те в християнській теології, що стане «новим словом» як для Заходу, так і для Сходу.

Юрій ЧОРНОМОРЕЦЬ,

шеф-редактор Богословського порталу