Блог о. Богдана Огульчанського_image

Блог о. Богдана Огульчанського

ТАРАС. АБСОЛЮТНЕ ЧУТТЯ І ГАРМОНІЯ АРХЕ- ТА ТЕЛЕО-ТИПІВ

09.03.2017, 22:38
Сьогодні і завтра - Тарасові дні. Цього року вони для мене щось особисте, і не всім особистим легко поділитися. Але тут деякі узагальнені (коротко) думки.

Сьогодні і завтра - Тарасові дні. Цього року вони для мене щось особисте, і не всім особистим легко поділитися. Але тут деякі узагальнені (коротко) думки.

Початок ХІХ століття - час формування освічених европейських інтелектуальних еліт. Суттєво, що освіта реально стала секулярною при збереженні християнських цінностей, що дозволило освіжити інтелектуальний краєвид, відштовхнутися від багатовікової консервативної традиції. Тут найперше подяка німецькій культурі у всій її багатогранності. На (пан-) слов'янському ґрунті навчання у німців реалізувалося у пошуку інтелігенцією чехів, словаків, поляків та згодом в українців народної солідарності. Потрібні були ефективні романтичні міфи або ідеї націєтворення, які дозволяли би знайти і реалізувати солідарність, спільність у різних верствах. Ці міфи, звісно, були дещо різними у кожному народі, але всі вони зрештою довели свою дієвість, оскільки націєтворення у Східній Европі відбулося за дивовижно короткий час. Слово "міф" тут - це не синонім вигадки, а це скоріше поєднання архе- і телео-типів. Архетипи - це яскраві віхи колективної комунікативної матриці, яка об'єднує верстви, що є різні, але причетні до однієї колективної пам'яті (слово "архе-" грекою - це той, що від початку, спільна основа; архетипі єдині для різних верств етносу від початку його розвитку). Наприклад, краї української комунікативної матриці до 20-х рр. ХХ ст. проходили по сучасній Берестейщині, Турово-Пінщині, Воронежчині, Брянщині та Білгородщині-Острогожчині. По чому це видно? По Воронежчині кобзарі ходили і приймалися людьми, а вже по Орловщині - ні.

Що таке телео-типи (за аналогією до архе-типів)? Телео- з грецької - це ціль, мета. Тобто телео-типи - це ті віхи, образи, які об'єднують етнічну спільноту в її місії, покликаннях, ідеалах. Вони, звичайно, можуть бути деструктивними, якщо засновані на почутті реваншу за минулі образи (найсумніші історичні приклади з ХХ ст. та вже з історії північного сусіда ХХІ ст. ми знаємо). Але не обов'язково. Втілення японського, німецького (після 45го року), американського, корейського, ізраїльського, сінгапурського чи якогось іншого чуда - це також і реалізація телео-типів, які можуть бути присутні (навіть неочевидно) в різноманітних зрізах культурної свідомості. Так от, браття і сестри українці!

Читаймо і чуймо Тараса, який своїм геніяльним слухом уловив, художньо розкрив і могутньо переобразив наші архетипи, а також телео-типи! Сила художника - що він робить це в художньо-поетичних образах, а не просто в раціональному дискурсі. Розкриймо "Кобзар"! - і ми діткнемося цих яскравих віх на різних сторінках, в різних етапах творчости Тараса - і у найбільш ранніх, і в пізніх.